Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Dotted-decimal Notation

    Onluk sistemdeki rakamların aralıklar ile, parçalara ayrılarak yazılmasıdır. Genellikle IP adresleri için kullanılır. Örneğin 192.168.1.1 gibi.