Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Dual Firmware Block Structure

    Bu yapıyı bulunduran cihazlarda bir “ana blok” bir de “yedek blok” bulunmaktadır. Bu sayede yeni bir yazılım yüklemeden önce eksi yazılımı yedekleyebilirsiniz. Eğer ana bloktaki yazılım zarar görürse cihaz otomatik olarak yedek bloktan açılır. Böylece servis kesintiye uğramaz.