Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    DH

    Güvenli olmayan bir haberleşme kanalı üzerinde haberleşen tarafların bir shared secret oluşturabilmek için kullanılan şifreleme protokolü. IKE SA’de oturum anahtarlarını üretmek için de kullanılır.