Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Max. Frame Burst

    ZyAIR serisi cihazlar için sadece IEEE 802.11g trafiğinin aktarılacağı azami süreyi ifade eder. Karışık moddaki çarpışma olaylarını azaltır ve g mod’un performansını artırır.