Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Message Digest

    Mesaj Özeti. Herhangi bir düz metnin sabit boyutta şifrelenmiş çıktısı. Aynı metin aynı çıktıyı vereceği için veri bütünlüğünün doğrulanmasının sağlanmasına yardımcı olur.