Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    MBS

    ATM’de, PCR düzeyinde gönderilebilecek azami hücre sayısı. Bu değer aşıldığında, ortalama hücre hızı tekrar SCR olana dek, hücre iletim hızı SCR düzeyinin altına düşürülür.