Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    SATAN

    Ağdaki bilgileri veritabanında depolayabilen bir UNIX programıdır. Güvenlik açıklarını, hatalı yapılandırmaları ve gereksiz kuralları tespit etmeye yardımcı olur.