Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    MAC Count Filter

    Switch’lerde bir port üzerine kaydedilecek MAC adres sayısını sınırlar. Bu durumda porta bağlanacak cihaz sayısı da sınırlanmış olur.