Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Aggressive Mode

    IPSec Faz-1 müzakere mod’larından biridir. Diğer bir mod olan Main Mod’dan daha hızlıdır. Zira müzakere süresince bazı adımlar atlanır. Bu durum müzakere yetisini sınırladığı gibi kimlik koruması da sağlamaz.