Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    AH

    IPSec’in, veri bütünlüğünü (paket başlığı da dahil olmak suretiyle) ve gönderici kimliğini doğrulamak için kullandığı bir protokoldür. RFC 2402