Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Authentication Code

    Cihazların ya da yazılımların, register edilmesi için gerekli olan koddur. Cihazlar için MAC adres, yazılımlar için ise satıcı firma tarafından verilen özgün bir koddur.