Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Link State Database

    OSPF’te her bir hattın değerinin listelendiği ve sürekli güncellenen veri tabanı. Yönlendiriciler bu vari tabanı ve Dijkstra algoritması ile route kararı verir.