Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Spillover Algorithm

    Yük dengeleme (Load Balancing) uygulamalarında, birincil olmayan kaynakların, ancak ve ancak birincil kaynağın kullanımının belirli sınırları aşması durumunda kullanılabilmesini öngören tip.