Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Account Generator Printer

    Önceden tanımlı haklar çerçevesinde internet bağlantısına olanak sağlayan bir ağda kullanıcı için oturum açma bilgilerini üreten cihazlardır. Statement Printer olarak da anılır.