Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    LLC-Multiplexing

    Bir VC herbir paket başlığında taşıdığı protokolün tipini belirleyen bir bilgi taşır. Daha fazla bantgenişliği ve işlemci gücü gerektirmesine rağmen herbir protokol tipi için bir VC’nin pratik olmadığı yerlerde kullanılabilir.