Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Acknowledged Alarms

    Herhangi bir yöneticinin verilen alarmı ele almasıdır. Diğer yöneticiler bu durumu bilir; dolayısıyla mükerrer müdahalelerin önüne geçilmiş olunur.