Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    Static MAC Address Forwarding

    Switch’in herhangi bir port için learn edeceği MAC adreslerin statik olarak girilmesidir. Bu durumda ilgili porttan sadece MAC adresi yazılı istemciler veri alabilir.