Terimler Sözlüğü

  • Share on Twitter

Welcome to the ZyXEL Networking Glossary - your definitive source for descriptions of networking terms and ZyXEL's product features.

Select a letter or use the search box to look up a term.

    DTMF

    Telefonla iletişim araçlarında bilgi göndermek için kullanılan bir spektrumun iki ucunda iki farklı tonlarla iletişim sağlar. DTMF telefondaki her tuş farklı bir frekansa karşılık gelir.