Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

KVKK Aydınlatma Metni

Çağrı Merkezi Sürecine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz,

Zyxel İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Zyxel”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, Zyxel’e ait olan çağrı merkezi aracılığı ile arıza kaydınızın oluşturulabilmesi ve arızanın çözümünün Zyxel yetkilileri tarafından sağlanabilmesi adına kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işletmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.” hükmünü içermektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nin içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak işbu tarafınız ile iletişime geçebilmek ve tarafınızca iletilen arızaların çözümü adına; adınız, soyadınız gibi kimlik verileriniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız gibi iletişim verileriniz ve ses kaydı veriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları için işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler Zyxel tarafından Kanun’a uygun olarak yürütülmektedir.

Kanun’un 8. maddesi, “kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” hükmünü, 8. Maddenin 2. fıkrasının a bendi ise, “kişisel veriler, 5. Maddenin 2. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.” hükmünü içermektedir. Kanun’da belirtildiği üzere kişisel verileriniz, Zyxel tarafından ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yer alan hukuki sebeplere bağlı olarak yahut tarafınızca verilmiş olan açık rızaya istinaden; Zyxel ile sözleşmesel ilişki içerisinde bulunan 3. kişiler ve kişisel verileri talep etmeye yetkili kişi, kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için bizle her zaman iletişime geçebilirsiniz; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek, eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı www.zyxel.com.tr adresimizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya zyxeliletisim@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Zyxel’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden kanuna uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

Zyxel İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi

Zyxel İletişim - Veri Sahibi Başvuru Formu


Çağrı Merkezi Sürecine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz,

Zyxel Networks A/S Merkezi Danimarka İstanbul Merkez Şubesi (“Zyxel Networks”) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uyumluluk hususuna gerekli özeni ve önemi vermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu kapsamda, Zyxel Networks’e ait olan çağrı merkezi aracılığı ile arıza kaydınızın oluşturulabilmesi ve arızanın çözümünün Zyxel Networks yetkilileri tarafından sağlanabilmesi adına kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla işletmekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile; veri işleme amacı, veri kategorileri, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğuna dair beyan ve açıklamalarımızı içermektedir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.” hükmünü içermektedir. Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nin içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara uygun olarak işbu tarafınız ile iletişime geçebilmek ve tarafınızca iletilen arızaların çözümü adına; adınız, soyadınız gibi kimlik verileriniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız gibi iletişim verileriniz ve ses kaydı veriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları için işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler Zyxel Networks tarafından Kanun’a uygun olarak yürütülmektedir.

Kanun’un 8. maddesi, “kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” hükmünü, 8. Maddenin 2. fıkrasının a bendi ise, “kişisel veriler, 5. Maddenin 2. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.” hükmünü içermektedir. Kanun’da belirtildiği üzere kişisel verileriniz, Zyxel Networks tarafından ancak 5. maddenin 2. fıkrasında yer alan hukuki sebeplere bağlı olarak yahut tarafınızca verilmiş olan açık rızaya istinaden; Zyxel Networks ile sözleşmesel ilişki içerisinde bulunan 3. kişiler ve kişisel verileri talep etmeye yetkili kişi, kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kanun kapsamında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi almak için bizle her zaman iletişime geçebilirsiniz; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işleme amacını ve amaca uygun olup olmadığını öğrenmek, kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin kimler olduğunu bilmek, eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek, kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek.

Söz konusu haklarınıza yönelik başvurularınızı www.zyxel.com.tr adresimizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya zyxel networks@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinize en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Zyxel Networks’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden kanuna uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

Zyxel Networks A/S Merkezi Danimarka İstanbul Merkez Şubesi

Zyxel Networks - Veri Sahibi Başvuru Formu