Eşik
 
 
 
   Servis Eşiklerinin Reddi
 
Bir Dakika Düşük( Dakikadaki Oturum Sayısı)
Bir Dakika Yüksek( Dakikadaki Oturum Sayısı)
Maksimum Tamamlanmamış Düşük( Oturumlar)
Maksimum Tamamlanmamış Yüksek( Oturumlar)
TCP Maksimum Tamamlanmamış( Oturumlar)
 
   TCP Paketleri Maksimum eşiğe ulaştığında alınacak önlem
 
Yeni Bağlantı Talebi Geldiğinde En eski Yarı Açık Oturumu Sil
Yeni Bağlantı Talebini reddet  Dakika (1~255)