Kompakt, Sızdırmaz ve Çok Özellikli OSP VDSL2 Teknolojisi

Yüksek bant genişlikli iletim ile 2Gbps duplex arka düzlem

VES-1616FE-55A, üst katman ağ bağlantıları için sayıları iki adedi bulan Gigabit Kombo port sağlar. VDSL2 portları,  çok kısa mesafede 100Mbps’yi desteklediğinden VES-1616FE-55A, çoğu ortam ve uygulama senaryosunda abone portlarından ağ arayüz portlarına neredeyse non-blocking karşılıklı bağlantılar sağlar.

Komple Ethernet VLAN ve çoklu yayın fonksiyonları

VES-1616FE-55A, hem güvenlik hem de performans amaçlı olarak Ethernet VLAN özellikleri sağlar. Daha iyi güvenlik ve performans sağlamak için farklı kullanıcılar/uygulamalar arasındaki trafikleri izole etmek için bir VLAN kullanılır.  VLAN yayın alanı içindeki yayın trafiklerini sınırlandırmak suretiyle performans iyileştirilebilir.  Çoklu yayın trafiğinin gereksiz yere tüm abonelere iletilmesini önleyerek yayın videosu gibi bant genişliği kullanan uygulamalar için bant genişliği kullanımını optimize etmek için VES-1616FE-55A’da IGMP trafik gözetleme fonksiyonu bulunmaktadır.

MVLAN farklı VLAN’lar tarafından talep edilen aynı video akışını konsolide eder

Çoklu yayın VLAN özelliği, tüm VLAN’ları kontrol ederek aynı video akışını talep edip etmediklerine bakar. Eğer aynı video akışına sahiplerse yalnızca bir talep yayınlanır ve akış talep eden tüm VLAN’lara dağıtılır Bunun sonucunda video akışlarının toplam miktarı, önemli ölçüde azaltılabilir.

Hız Sınırlandırmasından hizmet farklılaşması

Farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek için, hizmet sağlayıcıları hizmet sağlamada garantili performans ve esnekliği birleştiren bir ağ altyapısına gereksinim duyar.  VDSL2 abone portlarındaki upstream hız sınırlandırması, hizmet sağlayıcılarının katmanlanmış hizmetler sunması için hizmetlerin 32 Kbps’lik artışlarla tırmanmasını sağlar.

Upstream Erişim Kontrolü Mekanizması

VES-1616FE-55A, yalnızca abone kimlik doğrulaması için 802.1x port temelli erişim kontrolünü desteklemekle kalmaz aynı zamanda ağın belirli bir porttan erişebileceği sınırlı sayıda MAC adresi tanımlar. Bu özellik, DSCAM’e yetkisiz erişimi engelleyerek ağ güvenliğini önemli ölçüde iyileştirir.  Bir başka erişim kontrolü özelliği de beher port esaslı olarak aynı anda ağa erişebilecek kullanıcı sayısını (MAC adresleri) sınırlandırma özelliğidir ki bu özelik hizmet sağlayıcılarının esnek faturalandırma planları sunabilmesini olanaklı kılar. Bunların yanında VES-1616FE-55A, gerektiğinde eşleşen paketleri kullanmak için, katman 4’e kadar üstbilgi bilgisi ve karşılık gelen işlem kurallarına dayalı port başına paket sınıflandırma kuralı sağlar.

DHCP trafik gözetleme

VES-1616FE-55A, kullanıcıların statik IP adresleri kullanmasını önlemek için a DHCP trafik gözetleme mekanizması sağlar.  Eğer bir portta DHCP etkin ise porttan gelen IP paketleri, paketlerin IP adresleri DHCP trafik gözetleme mekanizması tarafından kiralanmadığı sürece hat kartından geçemez.

Genişletilmiş Gelir Olanağı

VDSL2 PTM modu hizmetine ek olarak, VES-1616FE-55A,  ADSL2+ geri çekilme özelliği de sağlar.  Özellik devredeyken, DSLAM, müşteri aygıtlarından birinin bir ADSL2/2+ CPE olup olmadığını algılar ve karşılık gelen portun çalışma modunu, ADSL2/2+’ye çevirir; böylece porttan müşteri aygıtına karşılık gelen bağlantı kurulur.   Bu özellik, VES-1616FE-55A’nun Telco operatörleri için ADSL2+ hizmetlerinden VDSL2 hizmetlerine geçişi başlatabilmeye uygun bir çözüm haline gelmesini sağlar.

Çift etiketlemeli hizmet

VES-1616FE-55A, IEEE 802.1ad VLAN yığınlama fonksiyonları sağlar. Etkinleştirildiğinde fonksiyon, c etiketi değerini kontrol etmeden gelen c etiketi çerçevelerine sağlayıcının s etiketini ekleyebilir, etiketlenmemiş gelen çerçevelere s etiketi ekleyebilir veya etiketlenmemiş gelen çerçevelere aynı anda c etiketi ve s etiketi ekleyebilir.  Eklenen etiketler, çerçeveler abonelere doğru hareket ederken çıkarılacaktır.  Dahası, farklı portlar aynı s etiketi ve c etiketi değerleri uygulayabilir. Bu mekanizmayla operatörler farklı kullanıcılardan/uygulamalardan gelen trafikleri kolaylıkla belirleyebilir ve bu trafikleri karşılık gelen ISP’lere yönlendirebilir.

Çeşitli Bant Planları Farklı Uygulamaları Destekler

VES-1616FE-55A, farklı uygulamalara uyum sağlamak üzere aşağıda belirtilen yedi farklı VDSL2 profilini destekler.

VDSL2 Profili

Maksimum Downstream

Maksimum Upstream

8a/b/c/d

85 Mbps

18 Mbps

12a/b

85 Mbps

45 Mbps

17a

100 Mbps

45 Mbps

17a profilinin DS1 frekans bandı, 138 kHz’de başlar ve 17a profilinin üst bant uç frekansı 17.664 MHz’dir.  VDSL2 profilleri, programlanabilir ve koşullara göre her VDSL2 hattına otomatik olarak uyum sağlayabilir.