Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off. การโจมตีแบบWPS Brute Force | ZyXEL

การโจมตีแบบWPS Brute Force

การโจมตีแบบWPS Brute Force

ข้อบกพร่องที่มีอยู่ในWPS Wi-Fi Alliance นั้นช่วยให้แฮกเกอร์สามารถคาดเดารหัสผ่านได้โดยใช้โปรแกรมการสร้างรหัสผ่านภายในไม่กี่ชั่วโมง ถ้าหากแฮกเกอร์โจมตีโดยการคาดเดารหัสผ่านและได้รหัสPINที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายไร้สายก็จะทำให้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้เครือข่ายไร้สาย
ข้อบกพร่องนี้เกิดขึ้นได้ในอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดที่เปิดการใช้งานWPS
วิธีป้องกัน

 

1. ไม่เปิดใช้งานรหัสอัตโนมัติบนเครือข่ายไร้สาย(ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของคุณ)
2. ตั้งpasswordที่ยาวโดยผสมระหว่างตัวอักษรกับตัวเลข
3. ปิดการใช้งาน UPnP
4. เปิดใช้งานตัวกรอง MAC address และอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ที่รู้จักเท่านั้นเข้าถึงเครือข่ายไร้สายของคุณ

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://www.kb.cert.org/vuls/id/723755.
สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถe-mailมาได้ที่ support@zyxel.com.tw

TH / TH