Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

WiFi Extender

อุดช่องโหว่ให้พื้นที่อับสัญญาณอินเตอร์เน็ตในบ้านด้วยอุปกรณ์ขยายสัญญาณจาก Zyxel ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย ด้วยการขยายระยะการครอบคลุมของสัญญาณ WiFi รองรับการเชื่อมต่อไร้สายที่เร็วขึ้นและมาพร้อมกับประสบการณ์การใช้งานไร้สายที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวกรอง