ZyXEL WORLDWIDE SITE SELECTOR

Global

Africa

Asia

Europe

Latin America

Middle East

North America

Oceania

Wireless LAN

อุปกรณ์แลนไร้สายจากไซเซลจะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการใช้งานข้อมูล เสียงและภาพ ด้วยระยะครอบคลุมที่มากขึ้น การออกแบบให้ติดตั้งและใช้งานง่ายทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อโน๊ตบุค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องเกมส์ได้ภายในเพียงไม่กี่วินาที

ตัวกรอง