Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Cloud Access Cameras

เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความปลอดภัยมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่บ้าน. Aurora สามารถจับภาพบริเวณที่สภาพแวดล้อมมีแสงน้อยด้วยคุณภาพความละเอียดสูงและคงความชัดเจนของสี. Aurora ของไซเซลมีระบบ modular ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนความต้องการทางด้านความปลอดภัยได้.
Aurora ช่วยถ่ายภาพและเก็บภาพช่วงเวลาที่สำคัญ.
ตัวกรอง

Capture the moment, bring to light

Aurora 1080P Full HD Camera