Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Zyxel NWA1123-AC HD 802.11ac Wave 2 Hybrid access point รองรับอัตราการส่งข้อมูลถึง 1.6Gbps ออกแบบด้วยนวัตกรรมของZyxel ความมุ่งมั่นที่จะสร้าง“RF First” ที่มีประสิทธิภาพสูงและการเชื่อมต่อที่มั่นใจได้ผ่านการออกแบบที่ดี ทำให้ NWA1123-AC HD ทำงานได้อย่างครอบคลุมและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆในเครือข่ายด้วยความเร็วสูง

NWA1123-AC HD รองรับ NebulaFlex ทำให้สามารถสลับไปมาระหว่าง Stanalone และการใช้งาน License free Nebula cloud management ทุกที่ทุกเวลาง่ายๆด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

บริหารจัดการด้วยวิธีของคุณ!
สามารถสลับการใช้งานได้อย่างง่ายดายระหว่าง Standalone และ Cloud management

เรียนรู้รายละเอียด

MU-MIMO, New Definition of WiFi

พัฒนาจาก 802.11ac ,Wave 2 เทคโนโลยี Multi-User MIMO(MU-MIMO) พัฒนา AP ให้สามารถสื่อสารได้ครั้งและหลายอุปกรณ์ ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 300% สำหรับ AP แบบ 3x3

Single-User MIMO

Multi-User MIMO

Generation-2 Transmit Beamforming benefits overall networking

เทคโนโลยี Beamforming (TxBF) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะใช้การเชื่อมต่อ WiFi ในสภาวะที่มีสัญาณรบกวนหนาแน่นสูง เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์ที่รองรับMU-MIMO แต่รวมถึงอุปกณ์อื่นๆทั้งหมดด้วย

Zyxel

Generation-2 Transmit Beamforming benefits overall networking

คุณลักษณะอื่นๆ

Generation-2 Transmit Beamforming benefits overall networking

สร้างขึ้นสำหรับประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

NWA1123-AC HD ถูกสร้างมาพร้อมกับเสาอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกระจายสัญญาณได้ดีและมีสัญญาณรบกวนต่ำ จึงทำให้เหนือกว่าWave 2 access pointsอื่นๆในท้องตลาด

เหมาะใช้งานไร้สาย ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง

เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในสภาพแวดล้อมที่หนาแน่นNWA1123-AC HD มีคุณสมบัติป้องกันการรบกวนจากสัญญาณ 3G / 4G และมีระบบ DCS ทำให้สามารถกระจายสัญญาณได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการเชื่อมต่อ

Optimized wireless experience with advanced features