Licenčná zmluva s koncovým používateľom

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google Plus
  • Share on Linkedin

Oznámenie o novelizácii zmluvy s koncovým užívateľom (EULA)

ZyXEL aktualizoval svoju zmluvu s koncovým užívateľom s účinnosťou k 19. júlu 2010. V reakcii na žiadosti našich zákazníkov a pokynov vlastníkov softwaru sme aktualizovali zmluvu EULA týkajúcu sa softwaru, ktorý je súčasťou produktov ZyXEL. Účelom aktualizácie je urobiť zmluvu praktickejšou pre koncových užívateľov. Kópia aktualizovanej zmluvy je priložená. Prípadné ďalšie otázky smerujte na technickú podporu spoločnosti ZyXEL.(support@zyxel.com.tw).