Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Chráňte svoje dáta pred ransomware

Chráňte svoje dáta pred ransomware

Ransomware je škodlivý software, ktorý si za rukojemníkov berie vaše dáta. Zyxel je tu, aby vám pomohol zariadenie a dáta pred ransomware chrániť.

Absolvujte bezpečnostný audit

Nenechajte sa vydierať

Ransomware je škodlivý software (malware), ktorý využíva bezpečnostné slabiny sietí a do zaplatenia výkupného blokuje prístup užívateľov k ich súborom a dátam. Útoky, ako boli napr. prípady ransomware WannaCry a BadRabbit, sú stále častejšie, bleskovo sa šíria po celom svete a napadnutým spôsobujú miliónové škody. Prečítajte si nášho sprievodcu a zistíte, ako sa vaša organizácia môže pred ransomware chrániť.

Otvoriť sprievodcu

Hrozba pre malé a stredné organizácie

Útoky ransomware sú stále častejšie. Ich následky v podobe prerušenia prevádzky a poškodenia povesti sa nesmie podceňovať. Stiahnite si našu infografiku a zistíte, ako negatívne ransomware ovplyvňuje malé a stredné organizácie.

Otvoriť infografiku

Chráňte sa pred ransomware

Siete je možné chrániť niekoľkými spôsobmi. Séria unifikovaných bezpečnostných brán Zyxel poskytuje komplexnú ochranu pred útokmi ransomware a ďalšieho škodlivého softvéru.

Prečítajte si, ako môžete chrániť svoju sieť

Ako unifikované bezpečnostné brány Zyxel chránia vašu sieť

Antispam blokuje nežiadúce emaily

Antispam zachytáva phishingové emaily, a predstavuje tak prvú obrannú líniu pred ransomware. Vďaka tomu je možné škodlivé správy zablokovať ešte predtým, než ich užívateľ otvorí.

Bližšie informácie

Filtre obsahu chránia internetové pripojenia

Filtrovanie obsahu blokuje útoky ransomware už pri zdroji a bráni užívateľom v otvorení nebezpečných a škodlivých odkazov v emailoch. Pokiaľ užívateľ náhodou klikne na podozrivý odkaz, daná adresa je overená v priebežne aktualizovanej databáze škodlivých stránok.

Bližšie informácie

Antivír zastaví súbory infikované malwarom

Antivír užívateľa chráni pred pokušením sťahovať súbory infikované malwarom. Pomocou protokolov, ako napr. SMTP a POP3, antivír príchodzie súbory kontroluje na prítomnosť červíkov, trójskych koňí a malwaru.

Bližšie informácie

IDP monitoruje chovanie siete

Detekcia a prevencia prienikov (IDP) nepretržite odhaľuje neštandardné chovanie sietí, podozrivé pokusy o pripojenie a programy, ktoré sa do systému chcú dostať zadnými vrátkami.

Bližšie informácie

Zistite viac

Chráňte svoje dáta pred ransomware

Bližší informace

Technológia pre ochranu pred ransomware

Bližší informace

Absolvujte bezpečnostný audit

Spustiť bezpečnostný audit

Kontaktujte nášho odborníka na sieťovú bezpečnosť

Žiadosť o kontaktovanie