Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Zyxel Smart Connect

Why Zyxel Smart Connect?

Údržba siete a dohľad nad sieťou nie sú nikdy jednoduché úlohy. Vieme, že keď sa v sieti vyskytnú chyby, stojí veľa času a energie zistiť, kde je príčina problému, či dokonca kde sa nachádzajú príslušné zariadenia. Aby sme zákazníkom ušetrili túto namáhavú prácu, navrhli sme niekoľko funkcií Smart Connect, ktoré sú teraz implementované v mnohých switchoch a Wi-Fi prístupových bodoch značky Zyxel.