Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

VDSL2

Premena medi na zlato

Predĺžte životnosť metalických vedení a svoje existujúce investície plne využite na zvýšenie rýchlosti pre účastníkov širokopásmových sietí i súvisiacich výnosov.

Dnes sa väčšina účastníkov širokopásmových sietí na svete už našťastie pripája k internetu cez metalické linky, ktoré boli pôvodne nainštalované pre tradičné telefónne služby.

A vzhľadom k rýchlemu rozšíreniu dostupnosti internetu majú telekomunikačné spoločnosti záujem o spôsoby, ako vo svojich metalických sieťach dosiahnuť väčšiu šírku pásma. Tento záujem je z veľkej časti motivovaný silnejúcou konkurenciou zo strany káblových operátorov, kvôli ktorej sú telekomunikačné spoločnosti nútené začať poskytovať kombináciu televíznych, dátových a hlasových služieb, teda triple play.

VDSL2 ponúka prenosovú rýchlosť až 100 Mb/s v oboch smeroch. Avšak maximálna dĺžka slučky, kde je takto veľká šírka pásma k dispozícii, činí iba asi 150 až 500 metrov – v závislosti na kvalite metalického vedenia. To je významný problém brániaci rozšíreniu pokrytia technológií VDSL a zavedenie ďalších aplikácií založených na vysokej prenosovej kapacite.

Atraktívny balíček služieb triple play v praxi vyžaduje približne 50 Mb/s na domácnosť – tak, aby bolo možné súčasne používať jeden až dva televízne kanály s vysokým rozlíšením (HDTV), vysokorýchlostný internet a telefóniu VoIP. Hlavnými motivačnými faktormi pre ďalší rast šírky pásma budú: prevádzkovanie viacerých kanálov HDTV, inteligentná televízia a 3D televízia, symetrické videokonferencie vo vysokom rozlíšení a rastúca popularita zdieľania videí a sietí sociálnych médií.

Prevádzkovatelia sietí DSL čelia konkurencii káblových operátorov, ktorí pomocou technológie DOCSIS 3.0 ponúkajú balíčky s prenosovými rýchlosťami 100 Mb/s i viac smerom k užívateľovi a 10 Mb/s smerom od užívateľa. Ďalšími konkurentmi sú prevádzkovatelia optických sietí, ktorí používajú technológie GPON (gigabitová pasívna optická sieť) a aktívny Ethernet a môžu ponúkať až gigabitové rýchlosti. Niet pochýb o tom, že internetové tarify s vyššími rýchlosťami môžu prispieť ku zvýšeniu priemerných výnosov na užívateľa (ARPU). Iným kľúčovým aspektom, ktorý budú prevádzkovatelia DSL zvažovať a ktorý ovplyvní ich investície do optických sietí alebo nových riešení DSL, je rýchla návratnosť investícií (ROI).

Riešenie VDSL2 so spojenými dvojlinkami (pair bonded) dokáže zvýšiť ako šírku pásma, tak dosah slučky – to je dobrá správa pre poskytovateľov i užívateľov služieb DSL. Ide o najlepšie riešenie, ktoré operátorom DSL umožní s minimálnou investíciou modernizovať stávajúcu infraštruktúru DSL a tak vyriešiť súčasne problém pokrytia i problém konkurencie, pokiaľ ide o šírku pásma. Ako je zrejmé z nižšie uvedeného grafu, VDSL2 s dvoma spojenými dvojlinkami dokáže ponúknuť rýchlosť 100 Mb/s na vzdialenosť až 600 m, 80 Mb/s na vzdialenosť až 900 m a 50 Mb/s na vzdialenosť až 1 400 m. Oproti VDSL2 o rovnakej kapacite s jedinou dvojlinkou to znamená zvýšenie dosahu o ďalších 300 až 600 metrov.

Rate Reach of VDSL2 and VDSL2 Bonding

Vektorizácia VDSL2 funguje v jednotlivých dvojlinkách. Je založená na koncepcii „potlačenia hluku“ podobne ako slúchadlá, ktoré ľudia začínajú stále častejšie používať v lietadlách pre zníženie či potlačenie okolitého hluku alebo hluku motora pri počúvaní hudby alebo sledovaní filmu. Pri vektorizácii VDSL2 sa na základe skutočných signálov vypočíta interferencia medzi všetkými dvojlinkami vo zväzku a táto informácia sa využije k vygenerovaniu signálu pre potlačenie šumu v každej dvojlinke. Tým sa efektívne odstránia všetky nežiadane signály. Viď nižšie uvedený graf.

Vzhľadom k rozsahu potrebných kalkulácií vedie vektorizácia k najlepším výsledkom v uzloch s obmedzeným počtom liniek (inštalácia FTTN alebo FTTB). Jediným predpokladom je, že všetky linky musia byť plne pod kontrolou jedného prevádzkovateľa. To znamená, že sieť nesmie byť sprístupnená na úrovni nižšej, než je miestna slučka, (Highlanderov princíp: „Zostať môže len jeden“). Pokiaľ totiž linky patria viacerým operátorom a končia v rôznych uzloch, neexistuje spôsob, ako zhromaždiť všetky dáta o signáli a nežiadaných signáloch.

Comparison of Different xDSL Solutions

Spoločnosť Zyxel teraz ponúka koncové riešenie pre VDSL2 so spojenými dvojlinkami, ktoré zahŕňa vzdialený multiplexor VDSL2 DSLAM, odolný voči vplyvom prostredia a niekoľko linkových kariet VDSL2 z radu IES-5000/5100/6000 MSAN. Ďalej sem patria brány pre VDSL2 so 4/8/12 spojenými dvojlinkami a pre VDSL so spojenými dvojlinkami, ktoré obsahujú rozhranie WAN pre gigabitový Ethernet a bezdrôtový LAN štandardu 802.11n pre rýchlosť až 300 Mb/s. Tieto brány navyše podporujú technológiu HomePNA 3.1 s rýchlosťou dátových prenosov až 320 Mb/s. Unifikovaný USB port podporuje tlačové servery, sieťové úložiská NAS či riadiace jednotky bezdrôtových zariadení Z-Wave pre budúce aplikácie inteligentnej domácnosti.

Teraz sa k tomuto riešeniu pridáva integrované prístupové zariadenie pre technológiu spojených dvojliniek, ktoré podporuje VoIP a bezdrôtovú LAN s rýchlosťou 300 Mb/s a obsahuje 2 USB porty. Dané zariadenie dopĺňa taktiež dodatočný gigabitový WAN port a gigabitový switch so štyrmi portami. Brány podporujú rovnako vzdialenú správu v súlade so štandardmi TR-069 a TR-104.

Riešenie spoločnosti Zyxel pre VDSL2 so spojenými dvojlinkami predstavuje novú úroveň širokopásmového prístupu. Poskytovateľom služieb navyše umožní maximálne využiť technológiu DSL a ponúkať praktickú platformu pre aplikácie orientované na užívateľov, ktorí majú vysoké nároky na kapacitu. Poskytovatelia služieb budú môcť používať zariadenia COE a CPE pre VDSL2 so spojenými káblami pre väčšiu šírku pásma, pričom ako záloha im zostane ADSL, ktoré zaisťuje väčší dosah. Vďaka tomu svoju stávajúcu infraštruktúru optimálne využijú k uspokojeniu potrieb zákazníkov v mnohých rôznych nasadeniach siete.

Ďalší krok vo vývoji tejto technológie bude urobený v roku 2012 – keď bude mať dodávateľ čipových sád pre zákazníkov pripravené riešenie pre vektorizáciu.