Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Technológia kontroléra AP

Vzhľadom ku stále rozšírenejšiemu používaniu vlastných zariadení (trend BYOD) je teraz pripojenie k sieti Wi-Fi široko dostupné v kanceláriách, hoteloch a dokonca aj v školách. V dôsledku toho sa výrazne a rýchlo zvyšujú nároky na Wi-Fi prístupové body, s čím je spojených aj viacero problémov v oblasti zriaďovania a správy pre správcov sietí. Kvalitne navrhnutý kontrolér siete WLAN pritom obvykle predstavuje riešenie, ktoré správcov týchto problémov dokáže zbaviť.

Spoločnosť Zyxel svoju pokročilú technológiu kontroléra AP (APC) teraz sprístupňuje nie len pre samostatné NXC WLAN kontroléry, ale tiež pre rôzne produktové rady svojich sieťových brán. Vďaka tomu môžu podniky svoje Wi-Fi siete jednoducho rozširovať s nižšími investíciami a menšími nárokmi na správu.

Product Series
Applied Products
Supported Managed AP
Default Managed AP #
Maximum Managed AP #
APC2.57
NXC NXC2500 WAC6502D-E
WAC6502D-S
WAC6503D-S
WAC6553D-E
WAC6103D-I
NWA5123-AC
NWA5121-NI
NWA5123-NI
NWA5301-NJ
8 64
NXC5500 64 512
APC1.97/1.95
VPN Firewall ZyWALL 110/310 WAC6502D-E
WAC6502D-S
WAC6503D-S
WAC6553D-E
WAC6103D-I
NWA5123-AC
NWA5121-NI
NWA5123-NI
NWA5301-NJ
2 34
ZyWALL 1100 2 66
USG2200-VPN 2 258
UTM USG40/40W/­60/60W 2 18
USG310/210/110 2 34
USG1900/1100 2 66
Access Gateway UAG2100 0 6
UAG4100 8 16
UAG5100 16 32
APC Lite
Small Business Gateway SBG3500-N
SBG3600-N
NWA5121-NI
NWA5123-NI
NWA5121-N
NWA5301-NJ
2 10
Verzia APC
APC2.57
APC1.97/­1.95
APC Lite
RRM (správa rádiových prostriedkov)
Prahová hodnota RSSI u klienta v v v
Dynamická voľba kanálov DCS3.0 DCS3.0 v
Riadenie pásiem (voľba pásma) v (2.0) v (2.0) -
Automatický výkon (automatická oprava) v v -
Zabezpečenie a riadenie prístupu
Filtrovanie adries MAC v v v
Blokovanie komunikácie medzi klientmi v v v
Riadenie prístupu podľa rolí v v -
Detekcia neautorizovaných AP v v -
Izolácia neautorizovaných AP v v -
Izolácia na 2. vrstve v v v
AAA (autentizácia, autorizácia, účtovanie)
Autentizácia adries MAC s miestnou databázou v v -
Autentizácia adries MAC s externým serverom RADIUS v v -
Prihlasovací portál (interný a externý) v v v
Prihlasovací portál s prispôsobiteľnou prihlasovacou webovou stránkou v v v
Dynamické účty pre hostí v v -
Autentizácia RADIUS v v v
Autentizácia Microsoft AD v v -
Autentizácia LDAP v v -
Vstavaný server RADIUS v v -
Účtovanie pomocou protokolu RADIUS v v -
Obnovenie relácie RADIUS/td> v v -
Odhlasovacia stránka v v -
QoS bezdrôtovej siete
Vyrovnávanie záťaže AP v (1.5) v (1.5) -
Obmedzovanie šírky pásma pre stanice WLAN (podľa SSID) v v v
Nasadenie
Dátové tunelovanie v - -
Podpora systému Ekahau RTLS v v -
ZyMesh v - -
ZWO (Zyxel Wireless Optimizer) plánovanie AP v v v
ZWO (Zyxel Wireless Optimizer) detekcia pokrytia v v -
Metóda zisťovanie CAPWAP v v v
Diagnostický nástroj
Zachytávanie bezdrôtových rámcov v v -
Vysoká dostupnosť
Podpora primárneho/sekundárneho kontroléra v v -
Licencia SKU
MAPS v v v
Licencia na ZyMesh v - -