Riešenie zásadného problému Wi-Fi

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo inštalácia ďalšieho AP v prostredí s mnohými užívateľmi nevedie k lepšiemu výkonu Wi-Fi?

Prečo sú vaše video konferencie prerušované ukladaním do vyrovnávacej pamäte?

Prečo aj v školách, kde má každá učebňa vlastný prístupový bod, študentov trápi pomalé sťahovanie?

A prečo je pre vás nočnou morou hoci len samotná predstava toho, že budete musieť Wi-Fi prístup zaistiť na veľkej konferencii so stovkami účastníkov?

Toto sú najčastejšie prípady, s ktorými ste sa pravdepodobne stretli pri zriaďovaní bezdrôtového pripojenia v rôznych užívateľských prostrediach. Čo ale tieto bežné problémy spôsobuje?

Čo ale tieto bežné problémy spôsobuje?

Odpoveď znie: rušenie na spoločnom kanáli. K nemu dochádza, pokiaľ rovnaký bezdrôtový kanál používa viacero prístupových bodov, ktoré sa potom navzájom rušia, čím klesá ich výkon. Aj keď sa toto rušenie vyskytuje v každej sieti, väčšina užívateľov pravdepodobne nebude vedieť, ako moc znižuje jej výkon.

Každý z nás ocení, že moderné prístupové body štandardu 802.11ac umožňujú streamovanie videa vo vysokej kvalite a využitie mobilných technológií vo výuke. Tieto vymoženosti však nie sú zadarmo, pretože kvôli menšiemu počtu kanálov musí jeden a ten istý kanál využívať viacero prístupových bodov. A to znamená silnejšie rušenie v rámci kanála. Technológia novej generácie, ktorá v dohľadnej dobe vstúpi na trh, bude mať k dispozícii ešte menej kanálov, čím sa tento problém len prehĺbi.

Ešte nedávno výrobcovia vôbec netestovali fungovanie bezdrôtových prístupových bodov v prostredí, kde sa ich signál na kanáli prekrýva s ďalšími prístupovými bodmi. Prečo? Jednoducho z toho dôvodu, že nikto nepoznal riešenie tohoto problému.

Existuje nejaká možnosť, ako rušeniu na spoločnom kanáli jednoducho predísť? Ako jednoduché riešenie sa ponúka zníženie prenosového výkonu, ktoré však môže viesť k horšiemu pokrytiu a výskytu hluchých miest. Kvalitné pokrytie spoločne s vysokým výkonom a nižším rušením na spoločnom kanáli preto vyžaduje skutočne revolučné technické riešenie.

Odpoveďou je technológia chytrej antény od spoločnosti ZyXEL..

Naše chytré antény eliminujú rušenie a v porovnaní s ďalšími poprednými značkami prístupových bodov dosahujú až o 100 % lepší výkon. Ako to vieme? Pretože naše prístupové body prešli testom s tými najlepšími na trhu.

Pripravte sa na rušenie na spoločnom kanáli

Naše tvrdenia sa opierajú o nezávislú skúšobnú správu vypracovanú tímom z univerzity v talianskej Brescii, ktorého členmi sú poprední odborníci na výkon bezdrôtových sietí. Tí vykonali testovanie štyroch modelov popredných značiek Wi-Fi prístupových bodov štandardu 802.11ac s alebo bez technológie chytrej antény, menovite Aruba, Cisco, Ruckus a ZyXEL. Dva z nich boli vybavené chytrou anténou a všetky poskytovali tri priestorové streamy a podporovali rádiové pásma 2,4 GHz a 5 GHz.

Prehľad testovaných zariadení

Výrobca
Model
Fyzická vrstva(PHY)
Priestorové streamy
Rádio
Chytrá anténa
Aruba
AP-225 802.11ac 3 x 3:3 dual radio Nie
Cisco
2702i 802.11ac 3 x 4:3 dual radio Nie
Ruckus
R700 802.11ac 3 x 3:3 dual radio Áno
ZyXEL
WAC6503D-S 802.11ac 3 x 3:3 dual radio Áno

Hlavné zistenie:

Test pokrytia

Pri tomto teste bol v otvorenej miestnosti podobnej podkrovnému bytu alebo kancelárskemu priestoru inštalovaný jeden prístupový bod. V okolitých miestnostiach s rôznymi reflexnými bariérami, ktoré ovplyvňovali silu signálu, bolo potom rozmiestnených desať klientov.

Test preukázal, že chytré antény dosahujú v porovnaní s konvenčnými anténami lepšiu priepustnosť. A úplne najlepšiu priepustnosť na väčšine miest dosiahla v pásmach 2,4 i 5 GHz chytrá anténa prístupového bodu ZyXEL.

Figure 1. The deployment of the coverage test
Obr. 1. Rozmiestnenie pri teste pokrytia
Obr. 1. Rozmiestnenie pri teste pokrytia
Position
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Aruba
431.82 373.06 288.62 248.83 77.13 125.73 103.56 105.32 37.97 7.94
Cisco
367.35 453.71 247.34 258.82 72.46 108.78 76.88 95.87 28.33 10.26
Ruckus
371.99 377.58 299.09 284.10 125.03 162.15 122.34 128.92 76.83 21.61
ZyXEL
497.61 493.11 291.38 333.04 99.76 149.11 141.35 144.24 55.59 21.96
Tabuľka 1. Výsledok v pásme 5 GHz
Position
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Aruba
110.59 120.77 112.56 109.12 41.00 47.74 60.28 50.70 46.95 26.62
Cisco
111.55 116.42 102.90 99.88 72.05 49.06 64.96 46.16 37.75 25.31
Ruckus
115.32 117.92 111.24 106.20 0.16 65.37 35.22 36.61 64.88 45.62
ZyXEL
111.90 119.44 116.97 117.14 85.03 80.84 80.67 63.94 61.25 40.92
Tabuľka 2. Výsledok v pásme 2,4 GHz

Test rušenia na spoločnom kanáli

Cieľom testu bolo preukázať, ako jednoducho a účinne dokáže technológia chytrej antény odstrániť rušenie na spoločnom kanáli.

V dvoch miestnostiach boli inštalované dva prístupové body od každého výrobcu. Oba pracovali na rovnakom kanáli, takže sa ich signály prekrývali. Pri tomto prekrývaní dochádzalo k rušeniu.

V oblasti s prekrývajúcimi sa signálmi dosahovali prístupové body ZyXEL s chytrou anténou trvalo najlepšiu priepustnosť. V porovnaní s prístupovým bodom značky Aruba bola ich priepustnosť v priemere o 75 % lepšia.

Figure 2. The deployment of co-channel interference test
Obr. 1. Príklad rozmiestnenia pri teste rušenia na spoločnom kanáli
Obr. 1. Príklad rozmiestnenia pri teste rušenia na spoločnom kanáli. Každý prístupový bod obsluhoval 4 klientov, ktorí boli za účelom zaistenia komplexných a objektívnych výsledkov v priebehu testu rozmiestnení na 8 rôznych miestach.
Figure 3. The result of the co-channel interference test (1)
Obr. 2. Výsledok testu rušenia na spoločnom kanáli
Obr. 2. Výsledok testu rušenia na spoločnom kanáli

Za účelom testovania výkonnosti skúšobný tím prenosový výkon prístupových bodov s chytrou anténou štvornásobne zvýšil na 23 dBm. Tým výskumní pracovníci síce obmedzili výskyt hluchých miest, ale súčasne zvýšili nároky kladené na prístupové body, pretože došlo k rozšíreniu oblasti s prekrývajúcimi sa signálmi. Toto prostredie umožnilo naplno zmerať výhody, ktoré ponúka chytrá anténa.

Ako je viditeľné na obr. 3, prístupové body ZyXEL s chytrou anténou dosiahli vo všetkých prípadoch o 12 až 28 % lepší výkon než prístupový bod Cisco, ktorý skončil druhý. S naším modelom nedokázal za týchto extrémnych podmienok držať krok ani prístupový bod Ruckus vybavený chytrou anténou.

Figure 4. The result of the co-channel interference test (2)
Obr. 3. Výsledok testu rušenia na spoločnom kanáli
Obr. 3. Výsledok testu rušenia na spoločnom kanáli

Záver

Z testu vyplýva, že najlepšie rušenie na spoločnom kanáli potlačuje prístupový bod ZyXEL. Vďaka svojmu špičkovému vyhotoveniu a technológii chytrej antény dosiahol prístupový bod ZyXEL za rôznych podmienok použitia lepšie výsledky než všetky ostatné značky.

Prístupový bod ZyXEL s chytrou anténou prekonáva svojich konkurentov, dokáže si lepšie než ostatní poradiť s rušením na spoločnom kanáli a ponúka najvyššiu priepustnosť, čím sa stáva najvhodnejším riešením do náročných podmienok.

Súvisiace odkazy