Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

ZWO

Pre jednoduchšie plánovanie, realizáciu a správu siete Wi-Fi

Výhody

Projektová a plánovacia fáza

Pri plánovaní bezdrôtovej siete sa nevyhnuteľne stretnete s otázkou "koľko bezdrôtových bodov bude potreba"? Aplikácie ZyXEL Wireless Optimizer riešia túto otázku prostredníctvom pôdorysu, na ktorý je možné umiestniť prístupové body, zatiaľčo aplikácia počíta silu signálu a dostatočnosť pokrytia. Aplikácia obsahuje šablóny pre niektoré časté typy inštalácií (napr. oblasti s vysokým pokrytím alebo prostredie s rôznymi stupňami pokrytia, ako je napr. hotel alebo kancelária). Užívateľ iba vyberie očakávané podmienky a aplikácia vypočíta pokrytie zadaných prístupových bodov. Projektant siete môže sedieť v kľude kancelárie a simulovať počet a rôzne typy prístupových bodov, ktoré zamýšľa pre inštaláciu.

Analýza a úprava po inštalácii

Veľa sieťových administrátorov už zistilo, že realizácia bezdrôtovej siete tradičným spôsobom je časovo aj pracovne náročná aktivita, ktorá obvykle vyžaduje viac než jednu návštevu na mieste inštalácie. Aplikácia ZyXEL Wireless Optimizer má za úkol obmedziť tak čas, ako aj náklady v plánovacej fázy inštalácie. Hneď ako sú WLAN kontroler NXC2500 a prístupové body NWA fyzicky nainštalované na určených pozíciach, môže sieťový administrátor pomocou aplikácie ZyXEL Wireless Optimizer overiť skutočnú silu signálu na základe údajov vzatých z prístupových bodov a kontroléru. Vďaka tejto funkcii môže administrátor jednoducho presunúť alebo pridať prístupový bod, pokiaľ analýza ukazuje na existenciu oblasti bez pokrytia signálom. Podobne je možné upraviť vysielací výkon prístupových bodov, aby nedochádzalo k ich vzájomnému rušeniu. Môžete sa spoľahnúť, že sieť bude dobre fungovať už od samého začiatku.

Údržba siete

Väčšina administrátorov dnes používa k údržbe a správe bezdrôtových sietí užívateľské rozhranie kontroléru alebo sieťový systém na bázy SNMP. Obvyklé výpisy a zoznamy z týchto systémov väčšinou nevedú k rýchlej identifikácii určitého zariadenia. ZyXEL Wireless Optimizer pridáva ďalšiu užitočnú funkciu, ktorou je vizualizácia kľúčových parametrov (napr. používaný kanál, TX retry, frame error) a vlastných zariadení. Užívateľsky priateľská vizualizácia šetrí čas a umožňuje rýchlejšiu reakciu na prípadné problémy.

Application Diagram