Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

VPN firewally radu ZyWALL sú skonštruované tak, aby poskytovali maximálny výkon pri komunikácii medzi viacerými lokalitami.

Bezpečnejšie a spoľahlivejšie VPN pripojenie

Rýchlejšie procesory dnes útočníkom otvárajú omnoho širšie možnosti dešifrovania VPN tunelov. Tradičné šifrovacie algoritmy používané vo VPN, ako napr. Message Digest 5 (MD5) a Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1), už nedokážu zaistiť bezpečnosť odchádzajúcej komunikácie. VPN firewall ZyWALL podporuje pokročilejší algoritmus Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2) pre najbezpečnejšie VPN pripojenie vo svojej triede a pre maximálnu ochranu firemnej komunikácie.

Vzdialený prístup bez nutnosti konfigurácie

Virtuálne privátne siete predstavujú bezpečný a praktický spôsob zdieľania firemných zdrojov partnermi, zákazníkmi alebo zamestnancami na služobných cestách. Pre bežného užívateľa však typické VPN riešenia obnášajú zložitú konfiguráciu, čo zásadne obmedzuje ich využiteľnosť a praktickosť. VPN firewally Zyxel preto prichádzajú s funkciou Easy VPN, ktorá zaisťuje automatické nastavenie IPsec VPN client-to-site.

Rýchle a bezpečné upgrady firmwaru

Vyhľadanie aktualizácií firmwaru – nehovoriac o určení správnych verzií pre vaše zariadenie a o ich inštalácii – môže byť náročná úloha.

Riešením je VPN firewall Zyxel a jeho nová služba Cloud Helper, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadanie informácií o aktuálnom firmware. Pre zaistenie jeho autenticity a spoľahlivosti je nový firmware v našej oficiálnej databáze k dispozícii okamžite po vydaní.

Swift and secure firmware upgrades

Najnižšie náklady na prevádzku

Dnešní užívatelia očakávajú, že k sieti sa budú môcť pripojiť vždy a všade. Na najrôznejších miestach vďaka tomuto trendu rastie dopyt po hotspotoch. Naše unifikované bezpečnostné brány radu Extreme vybavené technológiou kontroleru prístupových bodov Zyxel umožňujú z centralizovaného užívateľského rozhrania riadiť až 66 prístupových bodov. K dispozícii je tiež Zyxel Hotspot Management, ktorý so svojimi ľahko použiteľnými nástrojmi, ako napr. Billing System (fakturačný systém), Walled Garden (uzavretý systém), Multiple Authentication (rôzne možnosti overenia), 3rd Party Social Login (prihlásenie cez sociálnu sieť tretej strany) a User Agreement (užívateľská zmluva), poskytuje unifikované riešenie pre podnikové siete. Vďaka unifikovaným bezpečnostným bránam radu Extreme je pre organizácie nasadenie a rozšírenie riadenej Wi-Fi siete hračkou.

Zyxel One Network

Aby sme našim zákazníkom uľahčili opakované úkony spojené s inštaláciou a správou siete, vytvorili sme koncepciu Zyxel One Network, ktorá zjednodušuje konfiguráciu, riadenie a riešenie problémov, vďaka čomu sa zákazníci môžu zamerať na svoje pracovné priority. Zyxel One Network prináša jednoducho použiteľný nástroj Zyxel One Network Utility (utilita ZON) pre rýchle nastavenie siete. Zyxel Smart Connect sieťovým zariadeniam Zyxel umožňuje, aby sa vzájomne rozpoznali a vedeli o sebe, a ďalej zjednodušuje údržbu siete pomocou vzdialených funkcií na jedno kliknutie, ako je napr. obnova nastavení z výroby a cyklovanie napájania. Zyxel One Network predstavuje nový štandard integrácie siete naprieč celým radom sieťových produktov od prepínačov, Wi-Fi prístupových bodov až po brány.

Najnovšie bezpečnostné aktualizácie na stránkach OneSecurity.com

Stránky OneSecurity obsahujú bezpečnostné zdroje a know-how, ktoré organizáciám a správcom IT pomáhajú udržať bezpečnosť ich sietí v digitálnom veku. Informácie a zdroje sú k dispozícii jedným kliknutím v užívateľskom rozhraní USG2200-VPN. IT technici sa tu jednoducho a rýchlo dozvedia o posledných hrozbách. Pre zabezpečenie sietí a jednoduchšiu správu našich produktov pre UTM sú užívateľom k dispozícii inštrukcie, manuály pre riešenie problémov a zrozumiteľné odpovede na často kladené otázky.

Where to Buy