Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Spoľahlivé riešenie pre vzdialené pripojenie malých podnikov a kancelárií.

Vzdialený prístup bez nutnosti konfigurácie

Virtuálne privátne siete predstavujú bezpečný a praktický spôsob zdieľania firemných zdrojov s partnermi, zákazníkmi alebo zamestnancami na služobných cestách. Pre bežného užívateľa však typické VPN riešenia obnášajú zložitú konfiguráciu, čo zásadne obmedzuje ich využiteľnosť a praktickosť. VPN firewally Zyxel preto prichádzajú s funkciou Easy VPN, ktorá zaisťuje automatické nastavenie IPsec VPN client-to-site.

Rýchle a bezpečné upgrady firmwaru

Vyhľadanie aktualizácií firmwaru – nehovoriac o určení správnych verzií pre vaše zariadenie a o jeho inštalácii – môže byť náročná úloha.

Riešením je VPN firewall Zyxel a jeho nová služba Cloud Helper, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadanie informácií o aktuálnom firmwari. Pre zaistenie jeho autenticity a spoľahlivosti je nový firmware v našej oficiálnej databáze k dispozícii okamžite po vydaní.

Swift and secure firmware upgrades

Jednoduchšia správa

Správa zložitých konfigurácií môže byť neprehľadná a časovo náročná. Laikom a užívateľom v malých a domácich kanceláriách brány Zyxel USG 20-VPN a USG20W-VPN poskytujú užívateľské rozhranie s režimom „easy mode“. Pre jednoduchšiu správu a monitoring zariadenia slúžia k ovládaniu v režime „easy mode“ prehľadné ikony a atraktívny panel. Nastavenie aplikácií a funkcií naviac užívateľom uľahčuje zabudovaný sprievodca. Vďaka režimu „easy mode“ brán Zyxel USG 20-VPN a USG20W-VPN môžu aj začínajúci užívatelia ľahko ťažiť z výhod rýchleho a bezpečného prístupu k sieťam.

Zyxel One Network

Aby sme našim zákazníkom uľahčili opakované úkony spojené s inštaláciou a správou siete, vytvorili sme koncepciu Zyxel One Network, ktorá zjednodušuje konfiguráciu, riadenie a riešenie problémov, vďaka čomu sa zákazníci môžu zamerať na svoje pracovné priority. Zyxel One Network prináša jednoducho použiteľný nástroj Zyxel One Network Utility (utilita ZON) pre rýchle nastavenie siete. Zyxel Smart Connect sieťovým zariadeniam Zyxel umožňuje, aby sa vzájomne rozpoznali a vedeli o sebe, a ďalej zjednodušuje údržbu siete pomocou vzdialených funkcií na jedno kliknutie, ako je napr. obnova nastavenia z výroby a cyklovanie napájania. Zyxel One Network predstavuje nový štandard integrácie siete naprieč celým radom sieťových produktov od prepínačov, Wi-Fi prístupových bodov až po brány.

Najnovšie bezpečnostné aktualizácie na stránkach OneSecurity.com

Stránky OneSecurity obsahujú bezpečnostné zdroje a know-how, ktoré organizáciám a správcom IT pomáhajú udržať bezpečnosť ich sietí v digitálnom veku. Informácie a zdroje sú k dispozícii jedným kliknutím v užívateľskom rozhraní brán USG20-VPN/USG20W-VPN. IT technici sa tu ľahko a rýchle dozvedia o posledných hrozbách. K zabezpečeniu sietí a jednoduchšej správe našich produktov pre UTM sú uživateľom k dispozícii inštrukcie, manuály pre riešenie problémov a zrozumiteľné odpovede na často kladené dotazy.

Subskripcie

Séria VPN firewallov Zyxel typu all-in-one ponúka komplexnú paletu funkcií, ktoré dokonale splnia rôzne požiadavky organizácií a umožňujú maximálny výkon a bezpečnosť. Vysoká modularita siete naviac správcom IT umožňuje systém prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

  • Anti-Spam Anti-Spam
  • Hotspot Management Content Filtering 2.0

Application Diagram

  • Pobočky, obchodní partneri a domáci užívatelia môžu pomocou brán Zyxel USG/firewallov ZyWALL vytvoriť site-to-site IPSec VPN pripojenie.
  • Pobočky majú k dispozícii tiež funkciu IPSec VPN HA (vyrovnávanie záťaže a záložné pripojenie) pre nepretržité pripojenie k VPN.
  • Vzdialení užívatelia môžu zo svojich počítačov a inteligentných telefónov bezpečne pristupovať k firemným dátam pomocou SSL, IPSec a L2TP over IPSec VPN.
  • Ústredná brána USG/firewall ZyWALL dokáže naviac nadviazať IPSec VPN spojenie s virtuálnym privátnym cloudom Amazon pre bezpečný prístup k celému radu cloudových aplikácií.

* Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Where to Buy