UAG50

 • Share on Facebook
 • Share on Twitter
 • Share on Linkedin
 • Share on Google Plus

Unifikovaná prístupová brána

 
 
 • Unifikovaná prístupová brána
 • Unifikovaná prístupová brána
 • Unifikovaná prístupová brána
 • Unifikovaná prístupová brána
 • Integrovaná termálna tlačiareň
 • Podporuje 50 súčasných prihlásení
 • Integrovaný generátor účtov, autentizačný webový portál a fakturačný systém
 • Podporuje 10 fakturačných profilov
 • Podporuje externé servery RADIUS
 • Rovnocenné riadenie šírky pásma
 • Zjednodušuje dodržiavanie predpisov o archivácií dát