UAG2100

 • Share on Facebook
 • Share on Twitter
 • Share on Linkedin
 • Share on Google Plus

Unifikovaná prístupová brána

 
 
 • Unifikovaná prístupová brána
 • Unifikovaná prístupová brána
 • Unifikovaná prístupová brána
 • Unifikovaná prístupová brána
 • Realizácia v súlade so štandardami IEEE 802.11 a/b/g/n, s duálnym rádiom (2,4 GHz a 5 GHz).
 • Vo východzom nastavení podporuje 100 súbežných prihlásení a po upgrade licencie až 200.
 • Integrovaný generátor účtov, webový autentizačný portál a systém účtovania.
 • Podporuje externé servery RADIUS.
 • Správa šírky pásma pre jednotlivé účty.
 • Tlačiareň SP350E Service Gateway Printer umožňuje generovať prihlasovacie a účtovacie údaje jedným kliknutím.
 • Zabudovaný kontrolér siete WLAN.
 • Uľahčuje dodržovanie predpisov o uchovávaní údajov.