Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Business

Poznajte jedinečné riešenie ONE Network.

Realitou dnešných podnikových sietí je vzájomný nesúlad a nedostatočná integrácia rôznych sieťových zariadení. Za účelom ich rýchleho uvedenia na trh výrobcovia sieťových zariadení nové technológie bežne získavajú formou akvizíc. Výrobky rovnakej značky môžu v dôsledku toho mať úplne iné rozhrania, či už grafické alebo príkazového riadku, alebo podobné funkcie, ktoré ale nefungujú rovnako. Použitie väčšieho počtu zariadení potom vyžaduje opakované vykonávanie neefektívnych úloh.
Našou víziou je pomáhať prepojiť svet. Preto predstavujeme komplexné sieťové riešenia pre switche, bezdrôtové LAN, bezpečnostné zariadenia a brány. Spoločnosť Zyxel patrí medzi niekoľko málo výrobcov disponujúcich všetkými kľúčovými technológiami pre ucelené portfólio produktov v oblasti podnikových sietí. Jej róbustné a spoľahlivé sieťové zariadenia správcom umožňujú inovatívnym spôsobom plne integrovať switche, bezdrôtové prístupové body a brány. Súčasťou nášho uceleného riešenia je tiež aplikácia One Network pre LAN, WLAN a brány.
Vyhnite sa opakovaným úlohám pri správe sietí a uľahčite si prácu.

Smart antenna

Co-channel interference is nowhere to hide

In today's 802.11ac wireless networking, the most annoying interference is caused by AP itself, How is that possible? Co-channel interference exists in everywhere many APs operate simultaneously.

Independent university study finds Zyxel smart antenna offers the best solution to eliminating co-channel interference.

Check out the video and see how Zyxel beat it.
Learn more about Smart Antenna.

Úspešné inštalácie