NWA5000 Series

 • Share on Facebook
 • Share on Twitter
 • Share on Linkedin
 • Share on Google Plus

Spravovaný prístupový bod štandardu 802.11 a/b/g/n

 
 
 • Spravovaný prístupový bod štandardu 802.11 a/b/g/n
 • Spravovaný prístupový bod štandardu 802.11 a/b/g/n
 • Spravovaný prístupový bod štandardu 802.11 a/b/g/n
 • Väčšia šírka pásma, vyššia hustota s kompletným sortimentom prístupových bodov 802.11n (rad NWA5000-N)
 • Komplexná správa siete pre hostí s automatickým generátorom účtu hosťa a podporou webovej autentizácie
 • Správa až 240 AP s granulárnym riadením prístupu
 • Centralizovaná správa siete WLAN pre konfigurácie i dáta
 • Flexibilita podporujúca distribuované i tunelované odovzdávanie dát
 • Najsilnejšie bezdrôtové zabezpečenie na báze štandardov – šifrovania WPA/WPA2 a AES
 • Vstavaný firewall
 • Vstavaná detekcia a prevencia prienikov do bezdrôtovej siete a antivírusový program