Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Brány ZyWALL USG1100/1900 spĺňajú požiadavky väčších organizácií na robustné zabezpečenie a súlad so štandardmi.

Výkonná, spoľahlivá a vždy online

Séria ZyWALL USG zaisťuje vysoko kvalitný prístup, ktorý organizáciám pomáha uspokojiť dopyt po vždy dostupnom pripojení. Pre interné nasadenie rad ZyWALL USG za účelom záložného pripojenia poskytuje službu High-Availability (HA) v režime active-passive. Vďaka službe Device HA Pro rad ZyWALL USG navyše podporuje okamžitý prechod na záložný zdroj, takže pripojenie sa nestratí ani v prípade výpadku.

Engineered Express Mode. Uncompromising Performance.

ZyWALL USG series supports Express Mode with advanced Cloud Query technology which has 30 billion of file ID in Zyxel security cloud’s database and constantly adapts new malware data every minute via Threat Intelligence Machine Learning. This innovative design improves the anti-malware detection efficiency, enables it to verify the file ID within seconds to get the most optimal threat detection, so that the ZyWALL USG series can gain higher throughput performance.

Engineered Express Mode. Uncompromising Performance.

ZyWALL USG series supports Express Mode with advanced Cloud Query technology which has 30 billion of file ID in Zyxel security cloud’s database and constantly adapts new malware data every minute via Threat Intelligence Machine Learning. This innovative design improves the anti-malware detection efficiency, enables it to verify the file ID within seconds to get the most optimal threat detection, so that the ZyWALL USG series can gain higher throughput performance.

Nepriestupná ochrana a optimalizácia

Vďaka najmodernejšiemu firewallu, antimalwaru, antivírusu, antispamu, filtrovaniu obsahu, detekcii a prevencii prienikov (IDP) a funkciám pre kontrolu aplikácií poskytujú produkty radu ZyWALL USG dôkladnú ochranu sietí. Navyše môžete regulovať neoprávnené používanie webových aplikácií ako napr. Facebook, aplikácií Google a Netflix, vo vašej sieti. K bezpečnosti prispieva aj inšpekcia SSL, ktorá blokuje hrozby skryté v pripojeniach šifrovaných pomocou SSL a súčasne uľahčuje presadzovanie bezpečnostných opatrení. Za účelom bezpečného pripojenia k internetu navyše nové filtrovanie obsahu Content Filtering 2.0 ponúka filter HTTPS Domain Filter, bezpečné vyhľadávanie Browser SafeSearch a blokovanie Geo IP Blocking s celým radom bezpečnostných zlepšení.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

Dnešní užívatelia očakávajú, že k sieti sa budú môcť pripojiť vždy a všade. Na najrôznejších miestach vďaka tomuto trendu rastie dopyt po hotspotoch. Naše bezpečnostné brány ZyWALL USG1100/1900 vybavené technológiou kontroléra prístupových bodov Zyxel umožňujú správu prístupových bodov z centralizovaného užívateľského rozhrania. K dispozícii je tiež Zyxel Hotspot Management, ktorý sa svojimi jednoducho použiteľnými nástrojmi ako napr. Billing System (fakturačný systém), Walled Garden (uzavretý systém) a Multiple Authentication (rôzne možnosti overenia), 3rd Party Social Login (prihlásenie cez sociálnu sieť tretej strany) a User Agreement (užívateľská zmluva) poskytuje unifikované riešenie pre podnikové siete. Vďaka produktom radu ZyWALL USG je pre organizácie nasadenie a rozšírenie riadenej Wi-Fi siete hračkou.

Rýchle a bezpečné upgrady firmware

Vyhľadanie aktualizácií firmwaru – nehovoriac o určení správnych verzií pre vaše zariadenie a o ich inštalácii – môže byť náročná úloha.

Produkty radu ZyWALL USG ponúkajú riešenia v podobe novej služby Cloud Helper, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadanie informácií o aktuálnom firmwari. Pre zaistenie jeho autenticity a spoľahlivosti je nový firmware v našej oficiálnej databáze k dispozícii okamžite po jeho vydaní.

Najnovšie bezpečnostné aktualizácie vďaka OneSecurity.com

Zyxel v reakcii na najnovšie bezpečnostné hrozby a odporúčania vydáva početné aktualizácie, ktoré je možné bezplatne stiahnuť zo stránok OneSecurity. Stránky OneSecurity obsahujú bezpečnostné zdroje a know-how, ktoré organizáciám a správcom IT pomáhajú udržať bezpečnosť ich sietí v digitálnom veku. Informácie a zdroje sú k dispozícii na jedno kliknutie v užívateľskom rozhraní produktov radu ZyWALL USG a VPN. IT technici sa tu jednoducho a rýchlo dozvedia o posledných hrozbách. Pre zabezpečenie siete a jednoduchšiu správu našich produktov pre UTM sú užívateľom k dispozícii inštrukcie, manuály na riešenie problémov a zrozumiteľné odpovede na často kladené otázky.

Services and Licenses

Rad produktov ZyWALL USG1100/1900 typu all-in-one ponúka komplexnú paletu funkcií, ktoré dokonalo splnia rôzne požiadavky organizácií a prinášajú maximálny výkon a bezpečnosť. Vysoká modularita siete navyše správcom IT umožňuje systém prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

  • Anti-Virus Anti-Virus
  • Anti-Spam Anti-Spam
  • Intrusion Detection & prevention Intrusion Detection & prevention
  • Application Patrol Application Patrol
  • Cloud CNM SecuReporter SecuReporter
  • AP Controller AP Controller
  • Hotspot Management Hotspot Management*

Príklady použitia


*Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.