Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Séria produktov ZyWALL USG110/210/310 malým a stredným organizáciám prináša účinnú optimalizáciu aplikácií a komplexnú ochranu siete.

Výkonná, spoľahlivá a vždy online

Séria ZyWALL USG zaisťuje vysoko kvalitný prístup, ktorý organizáciám pomáha uspokojiť dopyt po vždy dostupnom pripojení. Pre interné nasadenie rad ZyWALL USG za účelom záložného pripojenia poskytuje službu High-Availability (HA) v režime active-passive.

Vďaka službe Device HA Pro tento rad produktov navyše podporuje okamžitý prechod na záložný zdroj, takže pripojenie sa nestratí ani v prípade výpadku. Pre externé nasadenie brány radu ZyWALL USG ponúkajú vyvažovanie záťaže cez viacero WAN/zálohu a navyše podporujú širokú paletu mobilných širokopásmových USB modemov ako dodatočnú zálohu WAN. Produkty radu ZyWALL USG podporujú tiež IpSec vyvažovanie záťaže a zálohu, čím poskytujú dodatočnú odolnosť pre kritické záložné pripojenie VPN s rozhraním VTI.

Nepriestupná ochrana a optimalizácia

Vďaka najmodernejšiemu firewallu, antimalwaru, antivírusu, antispamu, filtrovaniu obsahu, detekcii a prevencii prienikov (IDP) a funkciám pre kontrolu aplikácií zaisťujú produkty radu ZyWALL USG110/210/310 dôkladnú ochranu sietí. Navyše môžete regulovať neoprávnené používanie webových aplikácií ako napr. Facebook, aplikácií Google a Netflix, vo vašej sieti. K bezpečnosti prispieva tiež inšpekcia SSL, ktorá blokuje hrozby skryté v pripojeniach šifrovaných pomocou SSL a súčasne uľahčuje presadzovanie bezpečnostných opatrení. Za účelom bezpečného pripojenia k internetu navyše nové filtrovanie obsahu Content Filtering 2.0 ponúka filter HTTPS Domain Filter, bezpečné vyhľadávanie Browser SafeSearch a blokovanie Geo IP Blocking s celým radom bezpečnostných zlepšení.

Peace of mind security

Pripojenie pre širokú paletu zariadení

Séria ZyWALL USG malým a stredným organizáciám pomáha splniť nároky na pripojenie stále väčšieho počtu bezdrôtových zariadení. Každá brána z tohto radu má zabudovaný kontrolér WLAN, ktorý umožňuje z centralizovaného užívateľského rozhrania riadiť až 34 prístupových bodov. Organizácie tak môžu WLAN jednoducho rozšíriť a Wi-Fi poskytovať na viacerých miestach ako napr. v jednacích miestnostiach a na recepcii.

K dispozícii je tiež Hotspot Management, ktorý so svojimi nástrojmi ako napr. Billing System (fakturačný systém), Walled Garden (uzavretý systém), Multiple Authentications (rôzne možnosti overenia), 3rd Party Social Login (prihlásenie cez sociálnu sieť tretej strany) a User Agreement (užívateľská zmluva) organizáciám prináša unifikované riešenie so všetkými požadovanými funkciami.

Rýchle a bezpečné upgrady firmwaru

Vyhľadanie aktualizácií firmwaru – nehovoriac o určení správnych verzií pre vaše zariadenia a o ich inštalácii – môže byť náročná úloha.

Produkty radu ZyWALL USG ponúkajú riešenie v podobe novej služby Cloud Helper, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadanie informácií o aktuálnom firmwari. Pre zaistenie jeho autenticity a spoľahlivosti je nový firmware v našej oficiálnej databáze k dispozícii okamžite po jeho vydaní.

Swift and secure firmware upgrades

Zyxel One Network

Aby sme našim zákazníkom zjednodušili opakované úkony spojené s inštaláciou a správou siete, vytvorili sme koncepciu Zyxel One Network pre jednoduchšiu konfiguráciu, správu a riešenie problémov, vďaka čomu sa zákazníci môžu zamerať na svoje pracovné priority. Zyxel One Network prináša ľahko použiteľný nástroj Zyxel One Network Utility (utilita ZON) pre rýchle nastavenie siete. Zyxel Smart Connect sieťovým zariadeniam Zyxel umožňuje, aby sa vzájomne rozpoznali a vedeli o sebe, a ďalej zjednodušuje údržbu siete pomocou vzdialených funkcií na jedno kliknutie ako je napr. obnova nastavení z výroby a cyklovanie napájania. Zyxel One Network predstavuje nový štandard integrácie siete naprieč celým radom sieťových produktov od prepínačov cez Wi-Fi prístupové body až po brány.

Najnovšie bezpečnostné aktualizácie vďaka OneSecurity.com

Zyxel v reakcii na najnovšie bezpečnostné hrozby a odporúčania vydáva početné aktualizácie, ktoré je možné bezplatne stiahnuť zo stránok OneSecurity. Stránky OneSecurity obsahujú bezpečnostné zdroje a know-how, ktoré organizáciám a správcom IT pomáhajú udržať bezpečnosť ich sietí v digitálnom veku. Informácie a zdroje sú k dispozícii na jedno kliknutie v užívateľskom rozhraní produktov radu ZyWALL USG a VPN. IT technici sa tu jednoducho a rýchlo dozvedia o posledných hrozbách. Na zabezpečenie sietí a jednoduchšiu správu našich produktov pre UTM sú užívateľom k dispozícii inštrukcie, manuály na riešenie problémov a zrozumiteľné odpovede na často kladené otázky.

Subskripcia

ZSéria produktov ZyWALL USG110/210/310 typu all-in-one ponúka komplexnú paletu funkcií, ktoré dokonalo splnia rôzne požiadavky organizácií a prinášajú maximálny výkon a bezpečnosť. Vysoká modularita siete navyše správcom IT umožňuje systém prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

*: Hotspot Management podporuje modely USG310/1100/1900 s firmwarom ZLD4.20 alebo vyšším a modely USG110/210 s firmwarom ZLD4.25 alebo vyšším.

  • Anti-Virus Anti-Virus
  • Anti-Spam Anti-Spam
  • Intrusion Detection & prevention Intrusion Detection & prevention
  • Application Patrol Application Patrol
  • Content Filtering 2.0 Content Filtering 2.0
  • Hotspot Management Hotspot Management
  • Device High Availability Pro Device High Availability Pro

Príklady použitia


*Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.