Prečo ZyXEL

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Google Plus
  • Share on Linkedin

S cieľom udržať si konkurenčnú výhodu a vedúce postavenie na trhu, realizuje spoločnosť ZyXEL rozsiahle iniciatívy pre prehodnotenie podnikových procesov, ako je zmena obchodného modelu smerom k väčšej orientácii na zákazníkov, zvyšovanie efektivity predaja a podpory, modernizácia riadenia životného cyklu produktov či zavádzanie mechanizmu „excelence služieb“. ZyXEL je odhodlaný zostať lídrom v oblasti sieťových technológií a naďalej poskytovať zákazníkom tie najlepšie riešenia a služby.

Vďaka týmto iniciatívam i dlhodobému vedúcemu postaveniu na poli technológií môžu zákazníci ťažiť zo štyroch kľúčových schopností spoločnosti ZyXEL:

Odborná znalosť technológií

ZyXEL sa môže pochváliť produktmi a riešeniami, ktoré sú založené na najnovšom technickom pokroku. Dôsledné investovanie do výskumu a vývoja nám umožňuje získavať dôkladné znalosti vyspelých technológií a definovať požiadavky na produkty na základe ich konkrétneho použitia.

Globálne skúsenosti

Máme viac ako 20 ročné skúsenosti s veľkými svetovými telekomunikačnými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb, a s viac než 400 000 podnikovými zákazníkmi. Naše globálne skúsenosti a úspechy nám tak dovoľujú ponúkať zákazníkom rôzne výhody, ako je rýchlejšie zavádzanie technológií na trh.

Kvalita produktov

Vysoká kvalita a spoľahlivosť sú zásadné kritériá pre všetky naše produkty. Kľúčovou súčasťou nie len našich produktov, ale tiež našej podnikovej kultúry je šetrnosť k životnému prostrediu.

Služby na miestnej úrovni

Keďže spolupracujeme s obchodnými a servisnými partnermi po celom svete, naši zákazníci sa stretávajú s erudovanými pracovníkmi a nie s automatmi alebo neškolenými dodávateľmi. Na všetkých svojich kontaktných miestach ponúkame účinné prostriedky podpory a služby kvalifikovaných odborníkov.