Niekoľko slov od prezidenta spoločnosti

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

A Message from Our President„Životný štýl ľudí sa vďaka pripojeniu k internetu mení a stáva sa slobodnejším. Tento vývoj je podmienený trvalým rozvojom a pokrokom technológií. Vďaka technológiám – či už sa jedná o pevné pripojenie, bezdrôtové pripojenie alebo hybridné systémy – môžu ľudia dnes získať prístup k najnovším informáciám. Množstvo rôznych internetových aplikácií znamená okrem nárastu vedomostí tiež väčšiu kreativitu a nové myšlienky. Preto spoločnosť ZyXEL kladie taký dôraz na svet, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je pripojenie k internetu.

Ako predný dodávateľ internetových produktov a riešení sa sústredíme nielen na dodávku hotových výrobkov či služieb, ale tiež na pridružené služby. Naša technická podpora a servis musí byť najlepšia vo svojej triede – kvalitná podpora je tým, čím sa ZyXEL odlišuje od konkurencie. V centre našej organizácie je teda spokojnosť zákazníka, ktorému chceme pomôcť aj v dosiahnutiu jeho cieľov – dnes aj v budúcnosti.

Táto stratégia je naším trvalým záväzkom zákazníkovi. Naše inovácie sú postavené na perfektnej kombinácii skúseností a nových myšlienok, na spolupráci s prodajcami, na celkovom ekosystéme, ktorý je založený na službách poskytovaných zákazníkovi.

Vďaka výrobkom postavených na týchto princípoch môžu telekomunikační a internetoví poskytovatelia ponúkať lepšie a hodnotnejšie služby a tak získať loajalitu zákazníka. Obchodná klientela sa zasa môže spoľahnúť na prevádzkovú efektivitu a vysokú produktivitu zamestnancov a tiež na ochranu využívajúcu dynamické bezpečnostné mechanizmy vyvinuté firmou ZyXEL. Domáci užívateľ získa nový moderný životný štýl s digitálnymi zariadeniami a službami (napr. IPTV).

Budeme ďalej pokračovať v spolupráci so svojimi partnermi, aby sme svojim zákazníkom ponúkli lepšie služby. Ani ja nezostávam na strane a pridávam svoju energiu ku spoločnému úsiliu – aby sa internet čo najviac priblížil ľuďom.“

Gordon Yang