Univerzálne riešenie pre pripojenie hostí – produkt zajtrajška je k dispozícii už dnes

Kvalitné pripojenie k internetu sa dnes pre podniky v sektore pohostinstviev stalo nutnosťou. Hostia ich očakávajú – je jedným z kľúčov ku spokojnosti zákazníkov. Ale zaistiť uspokojivý prístup k internetu nie je len otázka položenia dátových káblov a nainštalovania bezdrôtových prístupových bodov na miestach, kde ich hostia potrebujú. Podniky v tomto odvetví musia riešiť tiež otázky správy prístupu, dodržovanie predpisov a poskytovanie dostatočnej šírky pásma pre rýchle rastúci počet bezdrôtových mobilných zariadení.

Unifikovaná prístupová brána ZyXEL UAG2100 je univerzálna prístupová brána novej generácie pre bezdrôtové hotspoty. Je navrhnutá tak, aby dokázala plniť dnešné aj budúce úlohy v sektore pohostinstviev. Vedľa svojich možností v oblasti správy užívateľských účtov, účtovania a uchovávania dát ponúka produkt UAG2100 tiež špičkové funkcie, ako sú Wi-Fi s duálnym rádiom podľa štandardov 802.11 a/b/g/n či zabudovaný WLAN kontrolér, ktoré umožnia plniť budúce nároky na pripojenie hostí vďaka vyššej škálovateľnosti, kapacite a výkonnosti.

Posílenie vernosti zákazníkov

V súčasnosti má prakticky každý aspoň jedno bezdrôtové mobilné zariadenie, napríklad šikovný telefón, tablet či prenosný počítač. Avšak staršie brány pre hotspoty už nedokážu zvládať dramaticky rastúci počet bezdrôtových mobilných zariadení, ktoré potrebujú prístup k sieti Wi-Fi. Aby mohli uspokojovať tento rýchle narastajúci dopyt, potrebujú podniky v sektore pohostinstviev riešenie, ktoré zaistí väčšiu šírku pásma, kapacitu a výkon siete Wi-Fi.

ZyXEL UAG2100 je prístupová brána novej generácie pre bezdrôtové hotspoty, ktoré prinášajú lepší výkon, kapacitu a kvalitu služieb než iné podobné riešenia. Vzhľadom k duálnemu rádiu (2,4 GHz a 5 GHz) podľa štandardov 802.11 a/b/g/n poskytuje dvojnásobné kmitočtové spektrum a dvakrát väčšiu šírku pásma, a takto môže obsluhovať omnoho viac bezdrôtových zariadení. Jej vysoko výkonná hardwarová architektúra podporuje 100 súbežných prihlásení už v továrnom nastavení a až 200 prihlásení po upgradovaní licencie. Ponúka tiež granulárnu správu šírky pásma, ktorá umožňuje vynucovať rovnomerné zdieľanie šírky pásma, brániť zneužívaniu prenosovej kapacity a zaisťovať kvalitu služieb nutnú pre zvyšovanie vernosti stávajúcich a získavaniu nových zákazníkov.

Tvorba výnosov

Unifikovaná prístupová brána ZyXEL obsahuje pokročilé funkcie pre účtovanie, autentizáciu užívateľov a riadenie prístupu, ktoré podnikom v pohostinskom odvetví pomáhajú spravovať účty pre hostí, blokovať neoprávnený prístup a získavať výnosy z internetových služieb. Týmto podnikom tiež umožňuje flexibilne ponúkať prístup k sieti Wi-Fi ako bezplatnú službu, odstupňovanú službu (prémiová verzia pri zaplatení) alebo platenú službu – v závislosti na uprednostňovanom obchodnom modeli.

Pripravenosť na budúce kontroly

Kvôli obavám o bezpečnosť informácií sú podniky v odvetví pohostinstviev v niektorých prípadoch povinné po určitú dobu uchovávať záznamy o používaní internetu. To môže pre firmy bez patričného vybavenia predstavovať značnú záťaž. Brána ZyXEL UAG2100, ktorá je navrhnutá špeciálne pre potreby tohoto odvetvia, podnikom pomáha tieto problémy riešiť. Vďaka integrovanému serveru syslog dokáže UAG2100 pre potreby budúcich kontrol automaticky zaznamenávať informácie o užívateľských účtoch, MAC adresy, zdrojové a cieľové IP adresy, objemy prenesených dát a typy protokolov.