Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie siete

Bezdrôtovú sieť môžete jednoducho zapnúť a vypnúť jedným tlačidlom.


Plánovanie prevádzky

Môžete nastaviť prevádzkový rozvrh zariadenia: ušetríte energiu a obmedzíte zbytočné vyžarovanie.Nastavenie výstupného výkonu

Môžete upraviť silu signálu a zabrániť vzájomnému rušeniu medzi prístrojmi.