Vynikajúco zabezpečená sieť WLAN pre distribuované podniky a vysokoškolské areály

Správa z jedného miesta pre škálovateľné siete

Toto nové zabezpečené riešenie pre sieť WLAN, ktoré je založené na riadiacej jednotke bezdrôtové siete LAN ZyXEL NXC5200 a na spravovaných prístupových bodoch ZyXEL NWA5160N, NWA5560-N a NWA5550-N, je možné škálovať až na 240 AP a tak zaistiť dôkladné bezdrôtové pokrytie. Funkcie v reálnom čase ako je dátový roaming, autentizácia a vyrovnávanie záťaže, vykonáva NXC5200, kým zariadenia NWA5160N, NWA5560-N a NWA5550-N fungujú výlučne ako prevádzače signálu. Hlavnou výhodou je centralizovaná konfigurácia, ktorá nezávisí na počte dostupných spravovaných prístupových bodov – stačí, aby mal správca k dispozícii sieť IP.

Zabezpečený okraj bezdrôtovej siete blokuje hrozby od mobilných užívateľov

Užívatelia mobilných zariadení pre podnikové siete predstavujú závažnejšiu hrozbu než užívatelia pripojení káblom. V reakcii na to prichádza NXC5200 s funkciami brány firewall ako je stavová kontrola paketov, ktoré regulujú prichádzajúce dáta od mobilných užívateľov. Okrem toho je zariadenie NXC5200 na základe licencie vybavené funkciami pre detekciu a prevenciu prienikov a antivírusovou ochranu a preto dokáže fungovať tiež ako strážca okraja siete, ktorý blokuje potenciálne hrozby. ZyXEL používa najlepšiu dostupnú technológiu a ponúka silné zabezpečenie siete WLAN na báze odvetvových štandardov s autentizáciou WPA/WPA2-enterprise a podporou širokej škály protokolov EAP (Extensible Authentication Protocol). Rad NWA5000-N dokáže podniky zbaviť kritických problémov so zabezpečením siete WLAN.

Plný výkon bez starostí

Rozšírenie bezdrôtových sietí štandardu 802.11n predstavuje záťažovú skúšku pre kapacitu tradičných riadiacich jednotiek. Našťastie je tu zariadenie NXC5200, ktoré dokáže pracovníkov IT zbaviť starostí. Ide o vysoko výkonný systém, ktorý smeruje dáta cez jednotlivé virtuálne prístupové body, ktoré je možné nakonfigurovať pre miestne premostenie alebo tak, aby vstupoval do riadiacej jednotky siete WLAN NXC5200, čo zaisťuje lepšiu správu. Vďaka tejto vlastnosti zariadenie NXC5200 a rad NWA5000-N obmedzí zaťaženie siete a súčasne užívateľom umožní ťažiť z výkonu bezdrôtovej technológie 802.11n.

Nulové nároky na konfiguráciu pre minimum práce s nastavením

Centralizovaná správa významne zjednodušuje plánovanie. NXC5200 a rad NWA5000-N sú navrhnuté tak, aby umožnili jednoduché nasadenie a okamžité nastavenie (provisioning). Po vykonaní prieskumu lokality môže užívateľ umiestniť spravované AP radu NWA5000-N na najvhodnejšie miesta. Tieto zariadenia potom automaticky vyhľadajú jednotku NXC5200, s ktorou nadviažu spojenie a nakoniec bude inštalácia AP radu NWA5000-N dokončená použitím preddefinovanej konfigurácie. Rad NWA5000-N podporuje štandard 802.3af alebo 802.3at pre napájanie PoE (Power over Ethernet), takže vďaka využitiu ethernetového kábla minimalizuje nutnosť pokladania nových vedení. Zariadenie ZyXEL NXC5200 a rad NWA5000-N nie len zlepšujú fungovanie siete Wi-Fi, ale prinášajú tiež zjednodušenie jej inštalácie.

Jednoduchá a komplexná správa siete pre hostí

Dôležitou výzvou pre správcov IT je zaviesť infraštruktúru WLAN s flexibilným prístupom pre hostí a súčasne zaistiť oddelenú zabezpečenú sieť pre interných užívateľov. NXC5200 a rad NWA5000-N ponúkajú komplexné riešenie siete pre hostí s generátorom účtu hosťa a funkciami webovej autentizácie. Generátor účtu hosťa umožňuje vytvárať dynamické užívateľské účty, akonáhle sa hostia ohlásia na recepcii a tým minimalizuje nároky na správu IT. Funkcia webovej autentizácie dovoľuje jednoducho identifikovať užívateľov - hostí a v spolupráci s integrovanými zásadami firewallu tiež oddeľuje prevádzku generovanú hosťami od interných užívateľov – pre zachovanie čistej a bezpečnej bezdrôtovej infraštruktúry. ZyXEL NXC5200 a rad NWA5000-N dokážu zbaviť správcu IT starostí a zároveň zaistiť optimálne pokrytie signálom Wi-Fi. Ide o ideálnu bezpečnú voľbu pre podnikové siete Wi-Fi.