NWA5160N

Spravovaný prístupový bod štandardu 802.11 a/b/g/n

NWA5560-N

Spravovaný prístupový bod štandardu 802.11 a/b/g/n s dvoma rádiovými jednotkami

NWA5550-N

Spravovaný prístupový bod štandardu 802.11 a/b/g/n s dvoma rádiovými jednotkami – pre exteriérovú inštaláciu