Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Next Business Day (NBD) Services

Avancerad utbytesservice Next Business Day

På Zyxel vet vi att våra kunders nätverksutrustning är nödvändig för den löpande verksamheten. Vi utvärderar därför kontinuerligt våra tillverkningsprocedurer för att säkerställa att de produkter vi säljer är tillförlitliga och uppfyller de krav våra kunders nätverk ställer. Vi inser att något kan gå fel ibland och har tagit fram ett antal garantitjänster avsedda att tillgodose kundernas förväntningar. Om nätverksutrustning från Zyxel trots allt skulle haverera kan vi tack vare våra tjänster med avancerad utbytesservice minimera de negativa följderna för våra kunder och hjälpa dem att så snabbt som möjligt återställa en normal verksamhet. Detta sparar pengar och hjälper våra kunder att snabbt komma igång igen.

Avancerad utbytesservice Next Business Day från Zyxel

För att minimera problemen med havererad utrustning har Zyxel definierat två nivåer av avancerad utbytesservice för våra företagsprodukter. Servicen gäller för alla produkter som listas under avsnittet Företag på Zyxels lokala webbplatser. På Zyxel anser vi att det är kunden själv som ska få välja servicenivå. Det är därför vi erbjuder våra kunder två servicenivåer att välja mellan:

Next Business Day Shipment (NBDS)

Denna service är kostnadsfri för alla professionella nätverks- eller företagsprodukter från Zyxel. Efter att vi informerats om haveriet och godkänt utbytet skickar Zyxels service- och supportavdelning nästa dag ut en utbytesprodukt från vårt servicecenter. När utbytesprodukten anländer returnerar ni helt enkelt den defekta produkten till oss.

Next Business Day Delivery (NBDD)

Vid sidan av den kostnadsfria standardservicen erbjuder Zyxel också den avgiftsbelagda tjänsten Next Business Day Delivery (NBDD) för våra kunders kritiska nätverksutrustning. Allt ni behöver göra för att aktivera den här tjänsten är att köpa en servicelicens och länka den till den registrerade enheten. Om en enhet havererar garanterar då Zyxel att utbytesprodukten skickas ut samma arbetsdag som när Zyxel informeras om problemet.

För en lista över alla produkter som omfattas av den avancerade utbytesservicen: klicka här.

Om du har frågor om servicen för en viss produkt kan du kontakta Zyxels försäljningskontor eller Zyxels lokala supportavdelning.

På Zyxel ser vi gärna att alla kunder registrerar sina produkter så att vi kan säkerställa tillgången till adekvata servicenivåer och produkter för att lösa alla eventuella problem som kan uppstå. För Next Business Day Delivery och länkning av licens är registrering obligatorisk.

Adressen till licenstjänsten är portal.myzyxel.com/users/sign_in

För att kunna aktivera Next Business Day Delivery för en produkt måste den registreras på vår server http://www.myzyxel.com inom 90 dagar efter mottagning av den köpta produkten.

Registreringen går till på följande sätt:

 1. Registrera dig som användare eller återförsäljare på myzyxel.com.
 2. Logga in på servern myzyxel.com med det registrerade kontot eller ett befintligt konto.
 3. Registrera respektive produkt genom att ange de uppgifter som efterfrågas.
 4. För varje produkt visas tillgängliga servicealternativ och licenser i en lista där de kan aktiveras.
 5. Köp relevant servicelicens för respektive produkt.
 6. Ange licensnyckeln för den köpta NBDD-servicen för produkten.
 7. Länka servicelicensen till den registrerade produkten.
 8. Aktivering är inte möjlig om
  • Kunden befinner sig utanför området för NBD-service.
  • Enheten som kunden vill registrera inte omfattas av NBDD-service.
 9. Användare eller återförsäljare kan begära NBDD-service två arbetsdagar efter slutförd registrering och länkning av både service och produkt på myzyxel.com.

Gör på följande sätt för att behandla eller aktivera det avancerade utbytet av en företagsprodukt:

 1. Slutanvändare eller återförsäljare begär RMA genom att fylla i det lokalt tillhandahållna formuläret på den lokala Zyxel-webbplatsen eller genom att kontakta Zyxels servicecenter som visas på Zyxel-media (www.zyxel.com).
 2. Genom att begära RMA-hantering godkänner slutanvändaren eller återförsäljaren de senaste RMA-villkoren på Zyxels webbplats.
 3. Zyxel behandlar reklamationen och kontaktar eventuellt slutanvändaren eller återförsäljaren för närmare diskussion.
 4. RMA-servicecentrets bekräftelse på RMA-begäran innehåller nödvändiga uppgifter och förväntad serviceledtid med beaktande av den lokala tidgränsen för senaste RMA-begäran.
 5. Som ett formellt godkännande av reklamationen skickar servicecentret ett RMA-nummer samt information om de detaljerade villkoren för RMA-hantering till den som begärt RMA.
 6. Beroende på servicealternativ skickas en utbytesenhet ut till slutanvändarens eller återförsäljarens adress samma eller nästa arbetsdag.
 7. Slutanvändaren eller återförsäljaren kan byta utbytesenheten mot den defekta enheten inom 15 arbetsdagar.
 8. Den defekta enheten måste returneras till servicecentret i enlighet med gällande villkor för garantiservicen.

Next Business Day Services Terms and Conditions

This document describes the Terms and Conditions of product services that Zyxel Communications, further named “Zyxel”, provides for end users and value added resellers of specified products. Next Business Day extended services are part of the valid warranty terms and conditions for Zyxel products. The process of operating the swap device to customer is called Return Material Allowance further named “RMA”.

 1. Definition of Services
  For defined Zyxel Business Products the following Advanced Replacement Services are offered in specified Countries in Europe:
  • Next Business Day Shipment (further called NBDS) – a replacement product will be sent out to an address within the specified countries on the next business day when the RMA case handling is accepted by Zyxel customer service.
  • Next Business Day Delivery (further called NBDD) – a replacement product will be sent out the same day the RMA case is accepted by Zyxel customer service. Local cut off time is 2:00 p.m. for an RMA request to Zyxel CSO Team. Within the specified countries the delivery will reach the requested address on the next business day between 09:00 am and 06:00 pm.
  • Next Business Day Delivery +1 (further called NBDD+1) – same like NBDD but due to country or logistics infrastructure limitations the shipment takes one additional business day.
 2. Country Coverage of service
  NBDS and NBDD services are available in Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Ireland, Poland, Spain, Sweden, The Netherlands and the United Kingdom. NBDD+1 service is available in North of Sweden, Austria highlands, Hungary and Slovakia, Islands and highlands of countries named under NBDD with less covered infrastructure. The service lead time will extend in case of local bank holidays. Details will be provided by the Service Center or on the local Zyxel websites.
 3. Products and Services
  All Zyxel Products that are listed as business product (SMB) on the local website under http://www.zyxel.com are covered by the NBDS Service. Further the website informs about products where a NBDD Service can be registered for. To enable any of the Advanced Replacement Services users or resellers should register the products on the local Zyxel website. In the case of the NBDD service registration of the individual covered products is mandatory.
 4. Enabling the NBDD Service
  To enable the service for each product, a registration on our Server http://www.myzyxel.com within 90 days after the purchase date of the product is mandatory. The registration process consists of the following steps:
  • Register as a user or value added reseller on myzyxel.com.
  • Log in to the server myzyxel.com using the registered or an existing account.
  • Register each specific product by enter the requested data.
  • For each specific product the available services and licenses appear in the list to activate.
  • Purchase the relevant service license applicable to the specific product.
  • Enter the license key of the NBDD service purchased for the product.
  • Link the service item to the registered product.
  • An activation is not possible when
   • The location of the customer is outside the service area for NBD services.
   • The device that the customer wants to register is not covered by the NBDD service.
  • Users or valued added resellers can request the NBDD service two business days after the completion of registration and linkage of both the service and the product within myzyxel.com.
 5. Extension and duration of the NBDD Service
  Zyxel offers appropriated licenses to enable the service listed below, the licenses are available for purchase through Zyxel’s usual channel partners. These service extensions are offered by the sales organization and will enable the service as described within sections §1 to §3. The maximum duration of the NBDD service is equal to the warranty period offered for the product and up to a maximum of 5 years. The NBDD service will not be continued after the warranty period expires, even when an activated license duration period extends beyond the defined warranty period. End Users or Valued Added Resellers should chose the product type and time period in relation to the required service.
  Model name
  Part Number
  Description
  NBD-SW NBD-SW-ZZ0101F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for SWITCH
  NBD-SW-ZZ0101F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for SWITCH
  NBD-GW NBD-GW-ZZ0001F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for Gateway
  NBD-GW-ZZ0002F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for Gateway
  NBD-WLAN NBD-WL-ZZ0001F 2-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for WLAN
  NBD-WL-ZZ0002F 4-YR EU-Based Next Business Day Delivery Service for WLAN
 6. RMA process for Next Business day services (NBDS)
  1. End Users or Value Added Resellers request RMA by completing the local provided form on the local Zyxel Website or by contacting the Zyxel Service Center shown on Zyxel media (www.zyxel.com)
  2. By requesting the RMA handling the End User or Value Added Reseller agrees to the Zyxel RMA Terms and Conditions stated in the latest version on the website.
  3. Zyxel will consider the warranty claim and may contact the End User or Value Added Reseller to discuss details.
  4. The RMA request confirmation provided by the RMA Service Center contains the required details and expected service lead time, where the local cut off time is also regarded.
  5. The Service Center provides a RMA number to the requester of the service and the detailed terms of the RMA handling as a formal acceptance of the warranty claim.
  6. A replacement device will be sent out to the End User or Value Added Resellers address on the same or next business day corresponding to the service
  7. The End User or Value Added Reseller can swap the replacement device with the defective device within 15 business days
  8. The defective device must be returned to the Service Center following the warranty service terms and conditions.
 7. RMA Shipment
  1. The shipment needs to comply with EU countries legal regulations and the terms of conditions of Zyxel Warranty policy.
  2. The customer is responsible for the shipping costs to Zyxel, whilst Zyxel is responsible for the shipping of the returned unit to the customer.
  3. Return shipments for RMA handling require the customer to state the RMA Number and the correct return address on the outside box of the RMA shipment. Additional documents traveling with the device may not be returned to the sender.
  4. Any shipment that does not comply with the RMA terms and conditions will be rejected at the Zyxel service center receiving point. In such cases if the forwarder claims additional costs they will be on behalf of the sender.
 8. Out of warranty RMA
  1. RMA cases which are not covered by Zyxel warranty will incur service charges to the RMA requester.
  2. In such cases where an End User or Value Added Reseller customer cannot provide proof of purchase or provide proof of the warranty service license for the defective product, the Zyxel Service Center will issue a quotation of the repair charge to the End User or Value Added REseller requester.
  3. Should the End User or Value Added Reseller accept the quotation and process payment by the offered payment system or can provide their repair decision to the Service Center.
  4. When payment is received the RMA case is processed as agreed.
  5. During the repair process in the event that a discovered defect within the device may turn out as a non-warranty case, the Service Center will inform customer about the findings and set the case pending until notice.
 9. Service Limitation
  Zyxel will strive to meet the promised lead time of the Advanced Replacement Service Offerings as long as unexpectable influences do apply. Such Incidents are not limited to weather or economic influences, such as storm or ice conditions or embargo of delivery areas due to political conflict. In the event that the service lead time is extended by delay caused by the Zyxel service organization or one of its partners for more than two business days for the appropriate paid service, the customer can claim back the original purchase price for the service extension license. Zyxel is not responsible for other costs claimed by license owners outside this service agreement, such as travel or technical expenses, loss of profit or business. In general the valid terms and conditions of warranty services by Zyxel apply to all RMA services operated by Zyxel or their contract partners.