Hybrid WLAN skapar studiero på Nordic Business Institute

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

Med accesspunkter ur NWA-3160-serien skapades ett trådlöst nät som hanteras centralt från en av accesspunkterna. Ett centralstyrt system bjuder på högre kvalitet i tjänsten samtidigt som det spar tid. Eftersom ingen extra WLAN-switch eller -controller behövs hålls initialkostnaden nere.

Kund: Nordic Business Institute

Bransch: Utbildning

Utmaningen: Att skapa ett nätverk med fokus på trådlöst som skall vara både flexibelt, lättanvänt och kostnadseffektivt. Den andra utmaningen var att systemet skulle vara enkelt att hantera utan fast anställd ITpersonal.

Lösning: Ett Hybrid WLAN nät med fem st sammankopplade NWA-3160 för enkel hantering.

Fördelar för kunden: NBI har idag en flexibel och mycket kostnadseffektiv trådlös lösning för sina studenter.

Back to Success Stories