Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Informacje o gwarancji

Zyxel gwarantuje, że produkty są wolne od wad konstrukcyjnych i produkcyjnych przez okres do dwóch (2) lat z wyjątkami.

W okresie gwarancji, w przypadku gdy produkt posiada wady konstrukcyjne i/lub produkcyjne, centrum RMA firmy Zyxel zobowiązuje się do naprawy lub/i wymiany uszkodzonych komponentów lub uszkodzonych produktów bez żadnych opłat na poniższych warunkach.

Zasady reklamowania produktów

  1. Gwarancja Zyxel obejmuje dostarczone urządzenie wraz z całym jego wyposażeniem. Gwarancja dotyczy wszystkich części danego produktu, które wykazały się wadą w czasie normalnej eksploatacji z powodu błędów produkcyjnych, pod warunkiem, że użytkownik zapoznał się z instrukcją i wykonuje aktualizacje programowe oraz sprzętowe.
  2. Zyxel oferuje pełny serwis gwarancyjny produktów nabytych przez użytkownika końcowego.
  3. Zyxel spełnia warunki gwarancji przez:
    • Naprawę reklamowanej usterki.
    • Podmianę uszkodzonego urządzenia na takie samo lub o lepszych parametrach.
    • Wymianę uszkodzonego urządzenia na takie samo lub o lepszych parametrach.
  4. Zyxel pokrywa wszystkie koszty części zamiennych i napraw, w tym koszty przesyłki na adres zwrotny wskazany na umowie gwarancyjnej z użytkownikiem, ale nie koszt przesyłki od klienta do działu RMA. Wszystkie lokalne przepisy i normy są objęte i świadczone przez dostawców usług Zyxel.
  5. Zyxel jest uprawniony do aktualizacji i korygowania urządzeń w czasie procesu naprawy w celu zagwarantowania najnowszej aktualnej wersji oprogramowania. Zyxel ma pełne prawo wykonywać aktualizacje, a klienci nie mogą mieć co do tego żadnych zastrzeżeń.
  6. Zyxel jest uprawniony do aktualizacji i korygowania urządzeń w czasie procesu naprawy w celu zagwarantowania najnowszej aktualnej wersji oprogramowania. Zyxel ma pełne prawo wykonywać aktualizacje, a klienci nie mogą mieć co do tego żadnych zastrzeżeń.
  7. Zyxel nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych zgromadzonych na urządzeniach ani za szkody powstałe w wyniku ich utraty.

Okres gwarancji

Zyxel oferuje standardowy okres gwarancji przez 24 miesiące od momentu zakupu przez użytkownika końcowego, dopóki stanowi tak regulamin lub informacje na lokalnej stronie Zyxel. Chcąc zagwarantować pełną usługę gwarancyjną zgodnie z ustalonym terminem i warunkami, klient jest zobowiązany do dostarczenia dowodu zakupu od swojego sprzedawcy. Serwis gwarancyjny nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji produktu, dopóki nie ma takich wymogów w danej lokalizacji. Okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu w momencie odsprzedania produktu innemu użytkownikowi końcowemu. Specjalne warunki gwarancji oferowane przez lokalne oddziały Zyxel są ważne tylko na danym obszarze i nie mają wpływu na gwarancję w innych punktach sprzedaży.

Warunki korzystania z gwarancji

  1. Jeśli produkt marki Zyxel wykazuje się błędną pracą uwzględnioną w warunkach gwarancji, użytkownik może reklamować produkt w trybie natychmiastowym w lokalnym serwisie Zyxel. Dane kontaktowe znajdują się na lokalnej stronie lub w dostarczonych dokumentach.
    Wszelkie nieprawidłowości sprzętowe należy zgłaszać poprzez formularz RMA.
  2. Uszkodzenia podczas transportu, widoczne na pudełku (zgniecione pudełko lub obudowa) nie są objęte gwarancją Zyxel. Odbiorca może je odesłać i zwrócić nadawcy w czasie do 48 godzin. Po znalezieniu ukrytych uszkodzeń odbiorca ma prawo odesłać i zwrócić urządzenie nadawcy do trzech dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.
  3. Użytkownik powinien zorganizować wysyłkę urządzeń do odpowiedniego punktu serwisowego poprzez spedycję DDP (Delivery and Duty Paid) i zastosować się do przepisów towarów wysyłanych do krajów UE i krajów nienależących do UE. Lokalne przepisy, które przyznają prawo do bezpłatnego zwrotu urządzeń do firmy Zyxel nie są objęte tym rozporządzeniem.
  4. Zyxel akceptuje roszczenia z tytułu gwarancji tylko, jeśli klient dostarczy kopię dowodu zakupu wraz ze standardową kartą gwarancyjną.
  5. Zyxel nie akceptuje roszczeń w przypadku, gdy produkty nie sa objęte gwarancją i może obciążyć użytkownika kosztami obsługi i zwrotu przesyłki.

Polityka w przypadku urządzeń uszkodzonych od chwili zakupy (Dead on Arrival)

Zyxel potraktuje wszystkie uszkodzenia objęte w warunkach gwarancji jako D.O.A. do 30 dni od momentu zakupu od oficjalnego sprzedawcy. Jeśli klient zdecyduje się na kontakt z działem RMA Zyxel, firma będzie rozpatrywać roszczenie na standardowych warunkach gwarancyjnych.

Ograniczenia gwarancji dożywotniej

Określone produkty biznesowe marki Zyxel objęte są rozszerzoną gwarancją zdefiniowaną, jako ograniczona gwarancja dożywotnia. Ograniczona gwarancja określona, jako dożywotnia obowiązuje od momentu wprowadzenia produktu i pierwszego dostarczenia do klienta na terenie UE do czasu zakończenia jego produkcji (EOL). Informacja o zakończeniu produkcji danego modelu publikowana jest na lokalnej stronie internetowej firmy Zyxel. Produkty biznesowe będą wspierane przez 5 kolejnych lat po zakończeniu produkcji przez centrum serwisowe Zyxel na terenie UE.

Rozszerzone warunki gwarancji dla wybranych produktów

  • 3 lata gwarancji dla produktów biorących udział w specjalnych kampaniach (np. Najlepiej sprzedające się produkty)
  • 5 lat gwarancji dla przełączników niezarządzanych, urządzeń zabezpieczających i grupy produktów łączności ethernet.
  • Ograniczona gwarancja dożywotnia na przełączniki ES/GS/1XXX, ES/GS2XXX, ES-3XXX, XGS- i z serii M, Business WLAN >3000 i serii NXC.

Dalsze szczegóły dotyczące wszystkich warunków gwarancji pojawią się na listach referencyjnych i każdym obszarze sprzedaży.

Jeśli szukany produkt nie znajduje się w poniższej tabeli możliwe, że jego produkcja została zakończona (EOL). Kliknij tu i pobierz aktualną listę produktów EOL.

Gwarancja dożywotnia (Lifetime) = Ograniczona gwarancja dożywotnia jest zdefiniowana, jako dożywotnia od momentu wyprodukowania produktu i jego pierwszej sprzedaży do klienta na terenie UE aż do mementu, gdy produkt ten przestaje być produkowany (EOL – End Of Live). Informacje o produktach EOL publikowane są na internetowej stronie Zyxel. Produkty biznesowe będą wspierane przez 5 kolejnych lat po zakończeniu produkcji przez centrum serwisowe Zyxel na terenie UE.